REKLAMA

Angielski z Czesławem – Time for English, to konkurs znajomości języka angielskiego dla ósmoklasistów, który swoją tradycję czerpie z konkursu prowadzonego dla gimnazjalistów przez II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie od wielu lat. W tym roku odbyła się II edycja zawodów w nowej, zmienionej wersji, której celem jest sprawdzenie swojej gotowości egzaminacyjnej przez uczniów szkół podstawowych. Impreza została objęta honorowym patronatem prezydenta Miasta Jaworzna, Pana Pawła Silberta.

Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła wyjątkowo dużo uczestników. Przybyło aż 124 ósmoklasistów z 14 szkół podstawowych miasta Jaworzna. Zawodnicy stanęli przed dość dużym wyzwaniem, gdyż w krótkim czasie musieli rozwiązać wiele zadań oraz sprostać wymaganiom konkursowym. Uczniowie przez 45 minut rozwiązywali test typu egzaminacyjnego, podczas którego trzeba było wykazać się znajomością gramatyki, słownictwa, rozwiązać ćwiczenia z zakresu rozumienia tekstu ze słuchu i tekstu czytanego oraz napisać krótki tekst o sensie podejmowania studiów uniwersyteckich.

Oprócz honorowego patronatu Prezydenta Miasta Jaworzna, konkurs współorganizował Wydział Edukacji w Jaworznie, który ufundował nagrody w postaci sprzętu elektronicznego oraz RODN „WOM” w Katowicach. Sponsorem konkursu było również Wydawnictwo Pearson, które przygotowało nagrody książkowe. W trakcie trwania imprezy, dzięki Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli, anglistki ze szkół podstawowych odbyły szkolenie metodyczne, poprowadzone przez przewodniczącą jury konkursowego.

Jury, które składało się ze wszystkich czterech anglistek II LO oraz nauczycieli ze szkół podstawowych – opiekunów poszczególnych drużyn szkolnych, pod przewodnictwem dr Barbary Czwartos z RODN „WOM” w Katowicach wyłoniło laureatów konkursu.

Są nimi:

  • I miejsce – Zofia Nowak – SP 14
  • II miejsce – Szymon Kubica – SP 7
  • III miejsce – Kalina Sawiak – SP 3
  • I wyróżnienie – Oskar Krzysztofek – SP 8
  • II wyróżnienie – Aleksandra Gancarczyk – SP 2
  • III wyróżnienie – Lena Woźniak – SP 10

Ponieważ wciąż należy pamiętać o dystansie społecznym i zachować odpowiednie warunki sanitarne ze względu na trwającą sytuację pandemiczną – podczas obrad jury ósmoklasiści wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez uczniów i nauczycieli II LO, którzy rotacyjnie, co 15 minut, przychodzili do nich ze swoimi propozycjami. Były zabawy językowe z wykorzystaniem najnowszych technologii, prezentacje i czas na aktywny relaks.

Ogłoszenie wyników w obecności nauczycieli – opiekunów poszczególnych drużyn ze szkół podstawowych – zostało udostępnione dzięki transmisji w poszczególnych salach lekcyjnych, w których wcześniej ósmoklasiści pisali test i odbyli warsztaty relaksacyjne, edukacyjne i rozrywkowe.

Gratujemy wszystkim uczestnikom bardzo wysokich wyników. Znajomość języka angielskiego gwarantuje dobry start w dalsze życie. Wszyscy uczestnicy II edycji konkursu Angielski z Czesławem – Time for English dali dowód, że są tego faktu świadomi, a my jesteśmy pewni, że ze swoimi umiejętnościami językowymi świetnie poradzą sobie najpierw na egzaminach końcowych, a potem w dorosłym życiu.

AP

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki