Źródło: UM Jaworzno

Zakład Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie informuje, że w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy lekarskiej każdy Obywatel Ukrainy, który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, otrzyma opiekę medyczną bezpłatnie.

REKLAMA

Poniżej kontakt do poradni:

  • Rejestracja główna: (+48) 32 616 34 79
  • Przychodnie: (+48) 32 616 57 51

W momencie rejestracji należy okazać zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Mедична допомога

Якщо вам потрібна медична допомога, повідомляємо, що кожен громадянин України, який звернеться до сімейного лікаря, профільних спеціалістів чи лікарні, отримає медичну допомогу безкоштовно.

Запрошуємо до наших медичних центрів:

  • Головна реєстрація: (+48) 32 616 34 79
  • Поліклініки: (+48) 32 616 57 51

Під час реєстрації необхідно пред’явити довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

Źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki