Trwa kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie. Poniżej znajdziecie porządek obrad i transmisję.

REKLAMA

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 3 w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 5 w Jaworznie.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaworznie.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie pomieszczenia hydroforni.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie pomieszczenia dla grupowej stacji wymienników ciepła.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Jaworzna dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania „szczepionek” mRNA.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -

Zewnętrzne linki