REKLAMA

Praca zawodowa może być postrzegana na dwojaki sposób. Jedni pracują, żeby żyć, a inni żyją, aby pracować. Szczególnie interesująco kwestia ta prezentuje się pomiędzy pokoleniami. Bez względu na to, jak postrzega się swoją pracę, posiadanie jej przez większość społeczeństwa jest konieczne. Zatrudnieniu zawsze towarzyszą umowy, aneksy, wnioski oraz świadectwo pracy. Sprawdź, czym jest ostatni dokument, kto jest odpowiedzialny za jego wydanie i do czego może być przydatne.

Czym jest świadectwo pracy?

Zauważono, że stosunek do pracy silnie uzależniony jest od okresu, w którym urodził się pracownik. Pokolenie Z urodzone po 1995 roku jest twórcze, otwarte i często zmienia pracę, szukając swojej drogi zawodowej. Tymczasem ich rodzice, czyli przedstawiciele pokolenia X są bardziej przywiązani do jednego miejsca pracy, w którym wspinają się po drabinie kariery. Zarówno jedni, jak i drudzy na swojej drodze spotkają się ze świadectwem pracy. Im więcej ich będzie, tym bardziej warto zadbać o ich organizację, wykorzystując segregatory.

Świadectwo pracy to dokument, który pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Mnogość dokumentacji, która towarzyszy pracownikowi podczas rekrutacji i zatrudnienia, sprawia, że pracodawca musi zadbać o ich odpowiednią organizację. W tym celu korzysta z oferty, jaką posiada hurtownia artykułów biurowych, gdzie zaopatruje się w niezbędne teczki, koszulki i akta osobowe. Dokumenty to bowiem nośnik informacji, wymagany prawnie, zatem nie dopuszcza się w tym zakresie żadnych niedociągnięć.

Informacje, które znajdziesz na świadectwie pracy

Świadectwo pracy powinno obejmować dane dotyczące okresu zatrudnienia, czyli rodzaju zajmowanych stanowisk, wymiaru etatu, okoliczności zakończenia współpracy, informacji na temat urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub wychowawczego, a także wybranych dni urlopu bezpłatnego. Ponadto, w dokumencie na żądanie pracownika mogą pojawić się także inne informacje. W domowym archiwum powinny znaleźć się wszystkie świadectwa pracy. Do ich organizacji oprócz segregatorów możesz wykorzystać także etykiety i karteczki samoprzylepne. Świadectwo pracy to bowiem dokument, który może być wymagany przez nowego pracodawcę. Poza tym stanowi podstawę do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, pozwoli ustalić staż ubezpieczeniowy i uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto, będzie także przydatny przy staraniu się o przyznanie świadczenia emerytalnego.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki