REKLAMA

Odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Jaworzna w dyskusji”. Uczestnikom przedstawiono nowy projekt dworca w Szczakowej, który zakłada m.in. odrestaurowanie starego budynku dworca.

REKLAMA

Prezydent miasta przedstawił zgromadzonym przejęcia terenów dworca w Szczakowej przy okazji przebudowy czy realizacji inwestycji drogowej przeznaczonej do obsługi komunikacyjnej ruchu pasażerskiego. Miałaby to być najszybsza metoda – i jedyna realistyczna – na przejęcie budynków – miasto od wielu lat, blisko 20, bezskutecznie stara się na odnalezienie ksiąg kolejowych terenu, bez czego przejęcie gruntów na drodze legislacyjnej jest, wg miasta, niemożliwe. Teren obecnie nie ma formalnego właściciela, a jego zarządcą są Polskie Koleje Państwowe SA.

Miasto składało wnioski o założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości objętych księgą kolejową, te jednak zostały dwukrotnie – w 2004 i 2019 roku – oddalone.

Wydanie decyzji administracyjnej o przejęciu terenów dworca przy okazji inwestycji drogowej na pozwolić na budowę Centrum Integracji Transportu na terenie przed dworcem, które połączyłoby transport kolejowy z autobusowym.

Miasto szuka poparcia w sprawie wśród mieszkańców, gdyż realizacja ww. inwestycji mogłaby się wiązać z koniecznością wyburzenia części zabudowań – urząd miejski wspomina o zabudowaniach przy dawnym budynku straży celnej.

Prace nad nową koncepcją zagospodarowania dworca w Szczakowej, to faza konsultacji i rozmów z mieszkańcami. Najważniejsze jest ich zdanie i chęć rozwoju dzielnicy – mówił  Silbert. – Tylko w przypadku zgody mieszkańców, możliwe będą rozmowy z Ministrem Infrastruktury dotyczące ewentualnego wsparcia finansowego w kompleksowym przeprowadzeniu tej inwestycji.

Sam budynek dworca, w którym znajdują się lub znajdywały restauracja, poczekalnia, przechowalnia bagażu i kasy, miałby zostać odrestaurowany i pełnić dodatkowe funkcje, jak np. siedziba filii miejskiej biblioteki.

O projekcie nowego dworca wypowiedział się też jego autor, architekt Tomasz Göttel. Przebudowa miałaby zamknąć rynek w Szczakowej, zagospodarować część parkową z zachowaniem drzewostanu, a pozostawione elementy starego dworca, w tym jego cała tylna ściana od strony kolei, miałyby służyć jako bariera akustyczna, oddzielająca torowisko od zabudowań mieszkalnych. W ramach projektu miałby powstać również parking, umożliwiający pozostawianie na nim na dłużej samochodów celem przesiadki do autobusu lub pociągu.

Nowoczesny projekt zaproponowany przez pana Tomasza Göttla pokazuje, że w miejscu z dotychczasowego starego dworca oraz na skutek częściowej przebudowy budynków dawnej celnicy może powstać funkcjonalny obiekt, który będzie pełnił funkcje transportowe – dworca autobusowego i kolejowego wraz z poczekalniami, kasami biletowymi i zapleczem sanitarnym, jednocześnie będzie mógł skupiać lokalną społeczność i spełniać funkcję kulturalno – integracyjną – mówił Paweł Silbert. – Po uprzednich rozmowach z mieszkańcami, ich sugestiach, które przekazaliśmy architektowi, powstał projekt, powstała koncepcja który zachowuje historyczny wygląd dworca, do którego wielu mieszkańców ma sentyment w połączeniu z nowoczesnym designem i funkcjonalnością – dodaje prezydent.

Jak informuje miejska strona internetowa, mieszkańcy biorący udział w spotkaniu w większości pozytywnie odnieśli się do przedstawionego projektu.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki