W czwartek 12 maja odbyło się walne zgromadzenie Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego Szczakowianka. Sytuacja w klubie jest stabilna, jednak obradującym nie udało się wyłonić nowego zarządu – walne zgromadzenie zostało wstrzymane do 19 maja.

REKLAMA

Podczas walnego zgromadzenia podsumowano kolejny rok działalności Szczakowianki. Jak czytamy na klubowej stronie, był to udany rok dla klubu – drużyny poprawiły swoje wyniki, rośnie liczba dzieci i młodzieży, którzy trenują w klubie.

Sytuacja finansowa klubu jest obecnie stabilna – zgromadzenie zakończyło poprzedni rok z minimalnym zyskiem który wyniósł 170,65 zł. Budżet klubu wyniósł 490 000 zł, z czego 47 proc. pochodziło z miejskich dotacji – te tym samym przestały być głównym źródłem finansowania klubu.

Członkowie obecnego zarządu Szczakowianki potwierdzili, że nie będą ubiegali się o kolejną kadencję. – Chcę podziękować wszystkim, którzy nam pomagali i nas wspierali przez te trzy lata. Dziękuję poprzedniemu zarządowi i kibicom, którzy nam bardzo pomagali – dziękował prezes Janusz Kręcichwost.

W trakcie walnego zgromadzenia nie udało się jednak wyłonić żadnego nowego kandydata na członka zarządu. Z tego powodu zgromadzenie został zawieszone, kontynuacja spotkania nastąpi w przyszłym tygodniu (czwartek 19 maja o godzinie 18:00 w siedzibie klubu przy ulicy Kościuszki 1).

Kluba zaprasza osoby, które chciałyby się zaangażować w pracę na rzecz Szczakowianki i kontynuować pracę wykonaną przez obecny zarząd.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki