Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w całej Polsce już 16 maja. Nabór wniosków potrwa do 20 czerwca.

REKLAMA

Uczniowie mogą wybrać 3 szkoły, w których chcieliby kontynuować naukę.

Maksymalna liczba punktów, jaką uzyskać mogą ósmoklasiści podczas rekrutacji, to 200 pkt. Połowa, 100 pkt., jest za wyniki egzaminu ósmoklasisty, 72 pkt. za oceny na świadectwie ukończenia podstawówki, 18 pkt. za szczególne osiągnięcia, 7 pkt. za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 3 pkt. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (głównie wolontariat).

Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły nastąpi 20 lipca, publikacja list przyjętych – 29 lipca.

Jak podaje Kuratorium Oświaty w Katowicach, w Jaworznie rekrutują następujące szkoły średnie:

 • TECHNIKUM ENERGETYCZNE
 • III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ORŁA BIAŁEGO W JAWORZNIE
 • II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W JAWORZNIE
 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE
 • IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAWORZNIE
 • TECHNIKUM NR 2 W JAWORZNIE
 • BRANŻOWA SZKOŁA I ST. NR 2 W JAWORZNIE
 • TECHNIKUM NR 1 W JAWORZNIE
 • BRANŻOWA SZKOŁA I ST. NR 1 W JAWORZNIE
 • TECHNIKUM NR 5 W JAWORZNIE
 • BRANŻOWA SZKOŁA I ST. NR 5 W JAWORZNIE
 • TECHNIKUM NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W JAWORZNIE
 • TECHNIKUM NR 4 W JAWORZNIE
 • BRANŻOWA SZKOŁA I ST. NR 4 W JAWORZNIE
 • UNIWERSYTECKIE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- REKLAMA -

Zewnętrzne linki