Zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022

Dariusz Hrabia ze Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik z Jaworzna uprzejmie informuje, że z dniem 17.05.2022 r. decyzją Zarządu został zakończony sezon grzewczy w zasobach SM Górnik. Decyzja została podjęta w oparciu o obowiązujący „Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody do celów gospodarczych w zasobach SM „Górnik” w Jaworznie”.

W związku z tym od dnia 18.05.2022 r. po wcześniejszym powiadomieniu służb technicznych spółdzielni i uzyskaniu stosownej zgody można przystąpić do planowanych prac na instalacji centralnego ogrzewania w lokalach (wymiany grzejników) Nadmieniamy, że zakończenie sezonu nie jest jednoznaczne z opróżnieniem zładu instalacji centralnego ogrzewania z wody uzdatnionej. Dlatego wszelkie prace należy uzgadniać z odpowiednimi administracjami lub działem Transportu i Energetyki.

REKLAMA

Dział Energetyki i Transportu:
telefon: 32 752-08-11
32 616-41-32

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH nr 1
ul. Starowiejska 17, 43-603 Jaworzno
telefony :
32 615 52 58
32 615 54 02
e-mail: ads1@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH nr 2
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefony :
32 616 24 94
32 752-08-11
e-mail: ads2@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH nr 3
Al. Marszałka Piłsudskiego 40, 43-600 Jaworzno
telefony :
32 616 50 19
32 616 55 94
e-mail: ads3@smgornik-j.pl

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki