Zespół śpiewaczy Jaworznianki

„Jestem jaworznianka”
„W moim ogródeczku”
„Tam daleko, gdzie wysoka sosna”
„Słoneczko na zachodzie”
„Dobrze takim żonkom”

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki