REKLAMA

Współczesne społeczeństwa nie mogą funkcjonować bez energii elektrycznej. Dlatego jej sprawne dostarczanie jest jednym z głównych czynników rozwoju. Tworzenie nowych odnóg linii energetycznych to jednak bardzo skomplikowany, długotrwały proces, którego ważnym elementem jest właściwy projekt. Dowiedz się, kto powinien projektować linie średniego napięcia.

Czym charakteryzują się linie średniego napięcia?

Za linie średniego napięcia uznaje się takie elementy sieci energetycznej, których napięcie międzyfazowe wynosi najczęściej od 15 do 30 kV. Ich zadaniem jest przede wszystkim przesył energii elektrycznej od stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN (110/15 kV) do stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn (15/0,4 kV). Czasami linia średniego napięcia 15 kV może być wykorzystana również do bezpośredniego zasilania średniej wielkości zakładu przemysłowego, którego zapotrzebowanie na moc dochodzi do 15 MW. 

Ich budowa musi przebiegać według ściśle określonych zasad w oparciu o szereg norm. Dlatego też wszystkie linie energetyczne średniego napięcia powstają według dokładnych projektów opracowywanych przez specjalistów z zakresu projektowania obiektów infrastruktury energetycznej.

Projektowanie linii energetycznych wymaga specjalistycznej wiedzy i konkretnych uprawnień. Najlepiej zlecić projekt i jego realizację tej samej firmie – usprawnia to proces i daje nad nim większą kontrolę.

Przebieg linii energetycznej średniego napięcia – zasady

Przebieg linii energetycznej średniego napięcia nigdy nie jest przypadkowy. Musi on bowiem uwzględniać minimalne odległości od budynków, dróg i innych obiektów budowlanych, które wynikają z norm oraz przepisów prawnych. Strefa ochronna linii średniego napięcia zależy od napięcia linii, technologii wykonania oraz wymagań operatora sieci.

Należy również brać pod uwagę, aby linie elektroenergetyczne przebiegające w pobliżu dróg nie powodowały utrudnień w ich utrzymaniu czy też w ruchu kołowym i pieszym. Dlatego plan przebiegu linii elektroenergetycznej każdego typu musi być poprzedzony szczegółowymi badaniami i analizami. Wszystkie te czynności wchodzą natomiast w skład procesu projektowego.

Komu warto zlecić przygotowanie projektu linii średniego napięcia?

Projekt linii energetycznej zawsze musi sporządzić specjalista z odpowiednimi uprawnieniami. Realizując tego typu inwestycję, warto jednak postawić również na doświadczenie i kompleksową realizację usług. Wybierany często tryb inwestycji „zaprojektuj i wybuduj” obciąża wykonawcę zadaniami związanymi z wyborem przebiegu trasy linii. Sam projekt nie zawsze jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Dla inwestora najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest kompleksowa realizacja projektu i budowy linii średniego napięcia, choć nie wszystkie zespoły projektowe oferują tego typu usługi.

Kompleksowe projektowanie linii średniego napięcia wymaga współpracy wielu specjalistów i zastosowania zaawansowanych narzędzi do pomiarów oraz analiz. Odpowiednimi środkami dysponuje firma Eltel Networks legitymująca się ogromnym doświadczeniem w tym zakresie. Jej zespół projektowy wykonuje kompleksowe projekty różnych elementów struktury energetycznej, w tym linii średniego napięcia. Firmie można również zlecić budowę w systemie „pod klucz”.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki