Prezydent Jaworzna po raz kolejny przyzna stypendia dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. Wnioski o stypendium można składać od 1 do 31 sierpnia.

REKLAMA

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, którzy mają wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe, a przy tym posiadają co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę z zachowania.

Szansę na wyróżnienie stypendium mają w szczególności:

  • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim;
  • laureaci konkursu interdycyplinarnego lub przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
  • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniającemu się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;
  • uczniowie posiadająy wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp.

Tylko uczniowie IV klasy szkoły podstawowej i wyżej mogą ubiegać się o stypendium.

Uczniowie, którzy uzyskali stypendium w latach poprzednich, mogą ponownie starać się o jego przyznanie.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z regulaminem przyznawania stypendium można pobrać w każdej szkole, w Wydziale Edukacji, przy ul. Dwornickiego 5, w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, a także ze strony internetowej www.jaworzno.pl.

Wnioski można składać od 1 do 31 sierpnia 2022 r. w Wydziale Edukacji przy ul. Dwornickiego 5 lub w kancelarii głównej w Urzędzie Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 33.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki