Gatunki chronione w polskich lasach – głuszec i żółw błotny. Film edukacyjny o gospodarce leśnej

Lasy Państwowe chronią las na różne sposoby. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to tylko niektóre z nich. W poprzednich odcinkach mieliśmy okazję przekonać się, jak Leśnicy dbają o drzewa poprzez prowadzenie regularnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz zapobieganie zagrożeniom. Tym razem skupimy się na ochronie gatunkowej.

REKLAMA

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i porostów oraz 799 gatunków zwierząt. Około 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne. Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły, tak zwana reintrodukcja lub w przypadku gatunków zagrożonych wyginięciem – restytucja. Dobrym przykładem jest wolierowa hodowla głuszca.

Hodowla głuszców jest bardzo wymagająca i trudna. Głuszec, to z natury płochliwy ptak, dlatego należy przestrzegać pewnych zasad. Leśnicy starają się zapewnić im warunki jak najbardziej przypominające naturalne środowisko występowania. Od początku, pisklęta przygotowuje się do życia na wolności, ucząc je zachowań charakterystycznych dla tego gatunku, np. poprzez przebywanie we wspólnej wolierze z matkami. Dodatkowo pokarm, który podaje się ptakom dopasowuje się do pór roku. Zimą jest to głównie igliwie, a latem bardziej urozmaicony pokarm, np. pączki, borówki, łodygi, liście runa leśnego. Są to pokarmy, które głuszce bez problemu znajdą po wypuszczeniu.

Program aktywnej ochrony gatunków realizowany jest dla wielu przedstawicieli flory i fauny. Innym chronionym gatunkiem jest żółw błotny. To jedyny rodzimy gatunek żółwia w Polsce. W ośrodku edukacyjnym Nadleśnictwa Siewierz od trzech lat funkcjonuje specjalnie przygotowany dla tych gadów zbiornik. Do którego wpuszczono już łącznie ośmiu przedstawicieli tego gatunku. Leśnicy z Siewierza starają się o zgodę na poszukiwania żółwi na terenie Nadleśnictwa, ponieważ istnieją pewne znaki, że może on tam występować w stanie naturalnym.

Lasy Państwowe prezentują holistyczne podejście do ochrony przyrody. Chronią nie tylko wybrane, zagrożone gatunki, ale również, podejmując decyzję, biorą pod uwagę to, że każdy element lasu na siebie wpływa i jest od siebie zależny. Dlatego tak szeroko podchodzi się do tematu ochrony.

Misję Lasów Państwowych można określić w trzech słowach: sadzimy, chronimy, udostępniamy. Ale za tymi słowami kryje się wiele angażujących działań, nowoczesnych technik gospodarowania lasem, wdrażanie nowych programów ochrony czy inwestowanie w ośrodki edukacyjne. A to wszystko po to, aby las i żyjące w nim gatunki był zawsze dostępny dla ludzi.

Nawet my, jako użytkownicy lasu możemy według tych trzech wytycznych działać. Mamy możliwość uczestnictwa w organizowanych przez Lasy Państwowe akcjach sadzenia drzew. Jeśli chodzi o to, co możemy zrobić dla ochrony przyrody, to jest to reagowanie na zaśmiecanie, na korzystanie z zasobów leśnych niezgodnie z zasadami. Co się tyczy zaś udostępniania, to najważniejsze żeby z zasobów lasu korzystać mądrze. Bo to właśnie mądre i całościowe podejście leśników sprawia, że procent zalesienia wciąż rośnie, a gatunkom takim jak głuszec znajduje się bezpieczną przestrzeń, w której można przywrócić ich populację przyrodzie.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki