Minimalna emerytura może wzrosnąć o prawie 10% w przyszłym roku. Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku.

REKLAMA

Polski rząd przedstawił swoją propozycję waloryzacji emerytur i rent, według której wskaźnik w 2023 roku miałby wynieść, zgodnie z projektem, nie mniej niż 9,6% co sprawiłoby, że emeryci dostaliby wyższe świadczenie o ponad 128 złotych.

Po wspólnym posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku, w której strona rządowa proponuje pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r., na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku.

Jak mówi jednak wiceszef resortu pracy Stanisław Szwed — nie można wykluczyć, że waloryzacja sięgnie 13, a nawet 14%. Co sprawiłoby, że emerytura minimalna wzrosłaby o 170,51 zł. To oznaczałoby rekordową podwyżkę świadczeń dla emerytów.

Źródło: Śląski Biznes

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki