REKLAMA

Konsultacje społeczne w sprawie ulicy „Kociej” odbędą się już 30 lipca 2022 roku. Zaprasza na nie sam Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Oprócz konsultacji odbędą się także warsztaty plastyczne.

REKLAMA

Konsultacje społeczne odnośnie do ulicy Henryka Sienkiewicza, zwanej potocznie „Kocią”, połączone z warsztatami plastycznymi, odbędą się w ostatnią sobotę miesiąca, 30 lipca bieżącego roku, w ramach programu “Jaworzno w dyskusji – Przyszłość Kociej”. Zaprasza na nie sam Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Ulica Sienkiewicza wraz z całym anturażem to jedna z przestrzeni publicznych w centrum miasta, która zdecydowanie wymaga nowego spojrzenia i większej lub mniejszej rewitalizacji. Handel, który stał się tam pewnego rodzaju tradycją i którego rozkwit wyraźnie był obserwowany przez 20 lat, po roku 2010, z różnych przyczyn, podupadł. Szczególnie widać to w godzinach po południowych, gdy cały ruch znika, a „Kocia” świeci pustkami.

Miasto postanowiło więc działać i pyta mieszkańców o ich pomysły na to, jak chcieliby, aby ta ulica wyglądała. Dlatego przeprowadzono już wcześniej ankietę internetową, dotyczącą preferencji mieszkańców co do przyszłego zagospodarowania tejże ulicy, a teraz w ramach działań programu „Jaworzno w dyskusji”, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami i warsztaty plastyczne.

Spotkanie odbędzie się na ulicy Sienkiewicza, od strony rynku, w sobotę 30 lipca 2022 roku, o godzinie 17:00. Jeżeli jednak ktoś nie ma w tym dniu czasu ani możliwości, aby przyjść osobiście, a nie odpowiada mu stan „Kociej” i ma na nią własną wizję lub pomysł na to, jak można w tej części miasta przestrzeń uregulować i ożywić po godzinach handlu, to może skontaktować się z Urzędem Miasta w Jaworznie za pośrednictwem adresu e-mail: kocia@um.jaworzno.pl lub telefonicznie pod numer 32 61 81 691 oraz 32 61 81 641 i swój pomysł przedstawić.

Co istotne projekt pod nazwą „Ulica Sienkiewicza (»Kocia«) jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego” to nie jedyny projekt realizowany w ramach miejskiego programu „Jaworzno w dyskusji”. Konsultacje są prowadzone także w trzech innych obszarach:

• Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej.
• Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży – rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże.
• Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście.

Jesteśmy ciekawi czy mieszkańcy mają jakieś swoje wizję na te ulice oraz co finalnie zostanie zrealizowane. Czy ulica odzyska swoją dawność świetność? Czas pokaże.

Źródło: UM Jaworzno

Wyniki ankiety dot. ulicy Kociej. Jak odpowiadali mieszkańcy?

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki