30 nowych chomików europejskich zamieszkało na użytku ekologicznym „Chomik europejski” w Jaworznie. 

REKLAMA

W ciągu ostatnich 6 lat, dzięki współpracy Jaworzna i Zakładu Zoologi Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w mieście pojawiło się już blisko 200 zagrożonym wyginięciem gryzoni.

Program ochrony chomika europejskiego prowadzony w naszym mieście jest pierwszym w Polsce takim projektem. Chomik europejski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, jego populacja jest na skraju wymarcia.

Gryzonie te są objęte ścisłą ochroną, uznano je za gatunek wymagający ochrony czynnej. Zakazano pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku chomika europejskiego. Jego populacja jest obserwowana od 2000 roku. Po badaniach prowadzonych w 2014 i 2015 roku stwierdzono, że bez interwencji człowieka populacja chomika europejskiego wyginie.

 

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki