REKLAMA

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia elektryczne 1kV musisz koniecznie skorzystać z kursu zawodowego, który jest obowiązkowy. W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje oraz wskazówki dotyczące tego jak taki kurs wygląda i co trzeba zrobić, aby je zdobyć wspomniane uprawnienia elektryczne. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem!

Czym jest kurs na uprawnienia elektryczne 1kV online?

Zacznijmy najpierw od tego czym dokładnie jest opisywany kurs na uprawnienia elektryczne. Jest to przekazywana wiedza teoretyczna i praktyczna z szeroko rozumianych zagadnień związanych z obsługą, montażem, konserwacji, renowacji oraz kontroli i pomiarów urządzeń, sieci, a także instalacji elektrycznych do 1kV. Po odbyciu kursu osoba uzyskuje niezbędne kwalifikacje w grupie G1, które uprawniają do wykonywania prac eksploatacyjnych i/lub dozoru instalacji, sieci i urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających energię elektryczną.

Warto wiedzieć, że podstawowy kurs G1 zezwala tylko na prace przy prądzie do 1kV. Jeśli ktoś chce pracować przy napięciach wyższych musi wykupić dodatek uzupełniający wiedzę o napięcia wysokie. Sam kurs G1 wystarcza osobą, które mają kontakt w zakładzie pracy z prądem (muszą wymienić żarówkę lub podłączyć urządzenie do kontaktu).

Co robić, gdy ukończy się kurs na uprawnienia elektryczne 1kV online?

Po zakończonej nauce na kursie osoba może przystąpić do egzaminu państwowego, który odbywa się przed komisją kwalifikacyjna powołaną przez Prezesa URE. Komisja ta sprawdza nabytą wiedzę poprzez zadawanie pytań związanych tylko z uprawnieniami, o której ta osoba się ubiega. Jeśli kursantowi uda się się uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu automatycznie w tym dniu zostaje posiadaczem kwalifikacji elektrycznych w grupie G1. Otrzymuje on certyfikat w formie książeczki papierowej wysyłany drogą pocztową. Taki dokument honorowany jest nie tylko w naszym kraju, ale także we wszystkich państwach Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Warto pamiętać o tym, że uprawnienia elektrycznego 1kV uzyskane online lub stacjonarnie ważne są tylko 5 lat. Po upływie tego czasu tracą one swoją ważność i osoba nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych związanych z elektroenergetyką. Należy je odnowić zapisując się ponownie na kurs i podchodząc do egzaminu państwowego. Tylko tak można znowu pracować przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych do 1 kV i uniknąć pozbawienia wolność bądź kary grzywny.

Sprawdź już teraz ofertę na kurs G1 elektryczny online.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki