Można już składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł – informuje Urząd Miejski w Jaworznie. Komu przysługuje świadczenie i w jaki sposób można złożyć wniosek?

REKLAMA

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwom domowym, które do ogrzewania wykorzystują głównie węgiel.

Ustawa o dodatku węglowym z 5 sierpnia precyzuje, kto dokładnie może starać się o dodatek:

Wsparcie finansowe przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Co istotne, o dodatek mogą wnioskować gospodarstwa domowe wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (termin składania deklaracji do CEEB minął 30 czerwca 2022 r.).

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku węglowego? W Jaworznie jest to Biuro Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, które znajduje się na Placu Górników 5. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku  w godzinach:

  • od poniedziałku do środy w godz. od 7.00 do 15.00,
  • w czwartki w godz. od 7.00 do 16.00,
  • w piątki w godz. od 7.00 do 14.00.

Wniosek można składać również elektronicznie (konieczny kwalifikowany podpis elektroniczny lub uwierzytelnie z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wzór wniosku:

https://www.jaworzno.pl/wp-content/uploads/2022/08/Wzor-wniosku-o-wyplate-dodatku-weglowego.pdf

Dodatek węglowy przyznawany jest bez kryterium dochodowego. Przysługuje zarówno gospodarstwom, które już zakupiły węgiel oraz tym, które dopiero to zrobią.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki