Miasto Jaworzno oferuje na sprzedaż działki budowlane, które znajdują się przy ulicy Kasztanowej w Jeziorkach.

REKLAMA

Działki nr 6515 o pow. 1036 m²  nr 6516 o pow. 1051 m² położone są przy ul. Kasztanowej w Jeziorkach.

Najbliższe otoczenie działek to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa oraz tereny leśne.  W sąsiedztwie działki nr 6516 znajduje się budynek warsztatowy, w dalszej odległości mieszczą się placówki oświatowe oraz handlowe.

Działki nr 6515 i 6516 posiadają możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej ogólnospławnej i telekomunikacji. Na działkach usytuowane są odpływy z wpustów odwadniających ul. Kasztanową. Urządzeń nie można zlikwidować z uwagi na brak możliwości przepięcia odwodnienia.

Cena wywoławcza za działki wynosi 129.840,00 zł (działka nr 6515) i 131.790,00 zł (działka nr 6516).

Wadium, które należy wpłacić do 7 września tego roku, wynosi 19.500,00 zł (działka nr 6515) i 19.800,00 zł (działka nr 6516).

Przetarg odbędzie się 14 września 2022 r. o godz. 11.00, w sali 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Więcej informacji:

https://www.bip.jaworzno.pl/a,42027,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki