REKLAMA

Poszerzanie działalności firmy, zwiększanie stopnia jej innowacyjności i sukcesywne wypracowywanie przewagi konkurencyjnej na rynku to jedne z kluczowych celów każdego przedsiębiorstwa. Inwestycje w rozwój technologiczny (i nie tylko) firmy nie należą jednak do najłatwiejszych i zwykle wymagają znacznych nakładów finansowych. Szansą dla innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, które mają ugruntowany plan na przyszłość, są dofinansowania z Unii Europejskiej. Pozyskiwanie funduszy unijnych wymaga odpowiedniego przygotowania – warto jednak podjąć trud wnioskowania o dotację, ponieważ nowa perspektywa finansowa UE przewiduje zarówno konkursy krajowe, jak i 16 programów regionalnych, których łączny budżet opiewa na kwotę 770 mld zł. Jakie możliwości dla rodzimych firm niosą Fundusze Europejskie na lata 2021-2027? Sprawdź, jakie są najkorzystniejsze sposoby na skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój firmy!

Pozyskiwanie funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej UE

W ramach Funduszy Europejskich zaplanowanych na lata 2021-2027 znaczna część środków unijnych trafi do rodzimych przedsiębiorstw, chcących zwiększyć poziom swej innowacyjności poprzez inwestycje w rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Formalne uruchomienie programów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE eksperci przewidują na przełom 2022 i 2023 roku, jednak już teraz warto zapoznać się z najciekawszymi możliwościami finansowania, jakie już wkrótce otworzą się przed polskimi przedsiębiorcami.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG ma być kontynuacją realizowanego podczas poprzedniej perspektywy finansowej programu Inteligentny Rozwój. Jest to konkurs krajowy kierowany do firm zlokalizowanych na terenie całej Polski, a jego budżet wynosi niespełna 8 mld euro, z czego ponad połowa – bo aż 4,4 mld euro – ma zostać wydatkowane na projekty związane z inicjowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań do polskich firm. Wobec tego kluczowym warunkiem uprawniającym do ubiegania się o dofinansowanie unijne z programu FENG okazuje się fakt prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności B+R, której głównym celem jest tworzenie nowych produktów lub usług.

Przedsiębiorstwa, których aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona przez instytucję zarządzającą, będą miały możliwość skorzystania z różnych form finansowania. Oprócz bezzwrotnych dotacji unijnych zapowiadane jest również wsparcie zwrotne w formie atrakcyjnych instrumentów finansowych (m.in. fundusze gwarancyjne oraz kredyty na innowacje). Głównymi obszarami tematycznymi, na których szczególnie będzie koncentrował się program FENG, są projekty związane z rozwojem infrastruktury B+R, transferem i komercjalizacją wyników przeprowadzonych badań (również na arenie międzynarodowej) czy rozwojem istotnych instytucji otoczenia biznesu. Na liście priorytetów znajdą się ponadto kwestie takie jak wdrażanie modelu zielonej gospodarki i postanowień Europejskiego Zielonego Ładu czy transformacja cyfrowa w rodzimych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

W nowej perspektywie finansowej UE duży nacisk nadal będzie położony na wsparcie rozwoju makroregionów. W tym celu zostanie powołany FEPW, czyli program unijny dedykowany województwom zlokalizowanym we wschodniej części Polski. Nadrzędnym celem pozyskiwania funduszy unijnych będą działania prowadzące do sukcesywnego zwiększania stopienia konkurencyjności polskiej gospodarki na globalnym rynku. Środki unijne zostaną zatem przeznaczone m.in. na innowacje biznesowe oraz rozwój infrastruktury i turystyki we wskazanym makroregionie. Wsparcie z UE trafi również do innowacyjnych start-upów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju.

Jak zatem widać, możliwości pozyskania środków na rozwój firmy nie brakuje. Jeśli rozważasz ubieganie się o wsparcie unijne, warto uprzednio skonsultować się z profesjonalistami ds. dotacji, którzy pomogą Ci zaplanować najkorzystniejszą linię finansowania z perspektywy potrzeb Twojego biznesu.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki