Problemy z dostępnością węgla trwają i na razie nie widać końca tego problemu. Tauron Wydobycie stara się zaradzić problemowi, podejmując działania mające na celu zapewnienie lepszej dostępności węgla odbiorcom indywidualnym.

REKLAMA

Tauron Wydobycie wydał komunikat,  z którego dowiadujemy się m.in. o działaniach podejmowanych przez spółkę celem zapewnienia lepszej dostępności węgla dla indywidualnych odbiorców.

Z informacji wynika, że Tauron pracuje nad maksymalizacją ilości dostarczanego węgla do punktów sprzedaży. Podejmowane są również działania, żeby ograniczyć sprzedaż pośrednikom, a węgiel trafiał bezpośrednio do odbiorcy końcowego.

Spółka podkreśla jednak, że ilość dostępnego surowca jest ograniczona. Ta dodatkowo jest zmniejszona z powodu prac prowadzonych w jaworznickiej kopalni.

Komunikat Taurona:

Mając na uwadze konieczność rozwiązania palącego problemu i zapewnienie odpowiedniej podaży TAURON Wydobycie maksymalizuje wolumen sprzedaży w swoich punktach oraz pracuje nad mechanizmami usprawniającymi sprzedaż węgla dla odbiorców końcowych. Jest to między innymi wymóg okazania złożenia deklaracji emisyjności budynku CEEB oraz ograniczenie ilości zakupywanego węgla przez pojedynczych klientów do 6 ton na gospodarstwo. W POK obowiązuje limit 6 ton na rok, w sklepie internetowym mamy limit 2 palet (1,6 t) z odbiorem przez kuriera i 4 palety (3,2 t) z odbiorem własnym.

Czynimy starania aby ograniczyć sprzedaż pośrednikom a zwiększyć wolumen sprzedaży do klienta końcowego, do gospodarstw domowych. TWD pracuje w tej chwili nad wprowadzeniem zmian do systemu rezerwacji odbiorów węgla, który będzie ograniczał się jedynie do danych odbiorcy, bez konieczności podawania danych kierowcy. Takie rozwiązanie zostanie wdrożone jeszcze w sierpniu, przed szczytem jesiennych zakupów.

Należy pamiętać, że ilość produktu w naszym sklepie jest bezpośrednio zależna od mocy produkcyjnych, które są na określonym poziomie i nie ma możliwości ich zwiększenia bez wdrożenia planów inwestycyjnych, co z kolei wiąże się z koniecznością zaangażowania dodatkowych zasobów.

Obecnie produkcja w jaworznickiej kopalni jest na niższym poziomie niż w pierwszym półroczu tego roku, z powodu przezbrajania ścian, ale już od września nowe fronty pozwolą na odbudowanie i zwiększenie naszych mocy produkcyjnych, co z kolei zapewni realizację zaplanowanego poziomu produkcji na założonym poziomie 5,1 mln ton w skali całej spółki.

Miesięczna produkcja i sprzedaż w Spółce waha się od 230 -570 tys. ton.

Problem z zakupem węgla w Jaworznie — mieszkańcy mają dość

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki