W przyszły piątek, 19 sierpnia, zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji uzupełniającej do jaworznickich szkół ponadpodstawowych. Ze względu na duże zainteresowanie, otworzono dodatkowe klasy w trzech szkołach.

REKLAMA

Dodatkowe miejsca powstały w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 (klasa technik informatyk), Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 (klasy technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych), oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (klasy technik logistyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej).

Utworzono również dodatkową klasę w Liceum Ogólnokształcącym nr 2.

Pierwszy etap rekrutacji zakończył się w tym roku 29 lipca, kiedy to podano listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów. Dodatkowy etap rekrutacji trwał w Jaworznie od 1 do 3 sierpnia.

W jaworznickich szkołach ponadpodstawowych otworzono następujące oddziały:

I Liceum Ogólnokształcące, przy ul. Licealnej 3 – 4 oddziały:
– ogólny – 1 oddział,
– biologiczno-chemiczny – 1 oddział,
– matematyczno-informatyczny – 1 oddział,
– humanistyczny – 1 oddział;

II Liceum Ogólnokształcące, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 – 4 oddziały:
– biologiczno-chemiczne – 2 oddziały,
– matematyczno-geograficzny – 1 oddział,
– humanistyczny – 1 oddział;

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Towarowej 61 – 3 oddziały:
– ogólny – 1 oddział,
– dwujęzyczny – 1 oddział,
– klasa Cybermil – 1 oddział;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, przy ul. Inwalidów Wojennych 16 – 6 oddziałów:
Technikum nr 2 – 5 oddziałów:
– technik logistyk (oddział przygotowania wojskowego) – 1 oddział,
– technik logistyk (klasa mundurowa) – 1 oddział,
– technik informatyk – 2 oddziały,
– technik transportu kolejowego/technik handlowiec – 1 oddział;
Branżowa Szkoła I st. nr 2 – 1 oddział wielozawodowy;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, przy ul. Północnej 9a – 5 oddziałów
Technikum nr 1 – 3 oddziały:
– technik pojazdów samochodowych – 1 oddział,
– technik budownictwa/technik usług fryzjerskich – 1 oddział,
– technik spawalnictwa/technik mechanik – 1 oddział;
Branżowa Szkoła I st. nr 1 – 2 oddziały:
– wielozawodowy – 1 oddział,
– mechanik pojazdów samochodowych/ślusarz – 1 oddział;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4, przy ul. Armii Krajowej 5 – 5 oddziałów
Technikum nr 4:
– technik hotelarstwa – 1 oddział,
– technik organizacji turystyki – 1 oddział,
– technik ekonomista– 1 oddział,
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 oddziały;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ul. Promiennej 65:
Technikum nr 5, Technikum nr 6, Technikum Energetyczne – 9 oddziałów:
– technik logistyk – 2 oddziały,
– technik informatyk – 1 oddział,
– technik mechatronik – 1 oddział,
– technik programista – 1 oddział,
– technik elektryk – 1 oddział,
– technik fotografii i multimediów/technik reklamy – 1 oddział,
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 1 oddział,
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej/technik automatyk – 1 oddział.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki