REKLAMA

Idąc do lekarza lub do szpitala, oddajemy swoje zdrowie, a niekiedy nawet życie w ręce osób, których wiedza i doświadczenie powinny zagwarantować nam powrót do zdrowia. Nie zawsze jednak wizyta w placówce medycznej kończy się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Błędy medyczne i błędy lekarskie narażają pacjentów na szkody. Kiedy pacjentowi należy się odszkodowanie za błąd lekarski?

Idąc do lekarza lub do szpitala, oddajemy swoje zdrowie, a niekiedy nawet życie w ręce osób, których wiedza i doświadczenie powinny zagwarantować nam powrót do zdrowia. Nie zawsze jednak wizyta w placówce medycznej kończy się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Błędy medyczne i błędy lekarskie narażają pacjentów na szkody. Kiedy pacjentowi należy się odszkodowanie za błąd lekarski?

Błąd lekarski, błąd medyczny i niepowodzenie w leczeniu – czym się różnią?

Fakt, że leczenie się nie powiodło, nie zawsze jest winą lekarza. O odszkodowanie można ubiegać się w przypadku błędu lekarskiego i błędu medycznego, nie zaś w przypadku niepowodzenia w leczeniu. Co kryje się za tymi terminami? Błąd lekarski to niewłaściwe działanie lekarza, czyli nieprawidłowo dobrane leczenie lub źle postawiona diagnoza. Błąd medyczny to już nieprawidłowe wykonanie obowiązków służbowych przez lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego. Może to być na przykład podanie złego leku lub błędne odczytanie wyników z urządzenia medycznego. Niepowodzenie w leczeniu jest natomiast niesatysfakcjonującym wynikiem leczenia, za które winę ponosi na przykład pacjent, który nie przyjmuje leków. O takiej sytuacji mówi się również w przypadku, kiedy choroba przebiega w sposób agresywny lub gdy leczenie podjęto w jej zaawansowanym stadium.

Błędy personelu medycznego a odszkodowanie – kiedy jest należne?

Jeśli po wizycie w przychodni lub szpitalu stan zdrowia pacjenta uległ pogorszeniu, mogło dojść do popełnienia następującego błędu:

  • błędu diagnostycznego – niewłaściwego rozpoznania stanu zdrowia, na przykład nieprzekierowanie pacjenta do specjalisty, uznanie objawów za nieistotne,
  • błędu technicznego – nieprawidłowego leczenia, na przykład zoperowanie niewłaściwego organu, pozostawienie narzędzi w ciele operowanego pacjenta,
  • błędu organizacyjnego – nieprawidłowego kierowania placówką, na przykład zaniedbywanie higieny czy korzystanie z nieprawidłowo działających urządzeń,
  • błędu terapeutycznego – zlecenia nieprawidłowego sposobu leczenia, na przykład sprzecznego z powszechną praktyką czy przestarzałego.

Kiedy poszkodowany otrzyma odszkodowanie za błąd lekarski?

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski lub medyczny, poszkodowany musi udowodnić winę personelu. Konieczne będzie więc przedstawienie takich dowodów, które dokumentują przebieg leczenia i poniesione w związku z nim koszty. Mogą to być rachunki za zakup leków czy nawet paragony za dojazdy do szpitala. Wniosek o odszkodowanie za błąd lekarski powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli:

  • pacjent poniósł szkodę majątkową (pogorszyło się jego zdrowie),
  • osobą odpowiedzialną za szkodę był lekarz lub inny pracownik medyczny,
  • istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy szkodą pacjenta a zaniedbaniem ze strony personelu medycznego.

Proces uzyskiwania odszkodowania za błąd lekarski lub medyczny może toczyć się w trakcie postępowania karnego lub cywilnego. W pierwszym przypadku wniosek o odszkodowanie składa się do prokuratury lub na policję, a w drugim do przychodni lub szpitala, kierując pismo przeciwko konkretnemu podmiotowi. Za wypłatę odszkodowania odpowiada natomiast ubezpieczyciel placówki medycznej.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki