REKLAMA

Spedycję i przewoźnika łączy wiele, choć nie są to słowa zamienne, jak niektórym zdarza się ich używać. To pojęcia wywodzące się z tej samej dziedziny, jednak nie należy ich ze sobą mylić. Różnic pomiędzy nimi jest co najmniej kilka, a transport bez żadnego z tych elementów nie mógłby istnieć.

Istotnym elementem tego łańcucha są również kierowcy, dzięki którym towar może bezpiecznie dotrzeć z miejsca na miejsce. Każda część wymaga wiele planowania i logistyki, jednak co dokładnie należy do obowiązków spedytora, przewoźnika oraz kierowcy?

Spedycja – na czym polega?

Głównym zadaniem firmy spedycyjnej jest organizacja transportu tak, aby towar dotarł na czas w wyznaczone miejsce. Nie jest to proste zadanie, a spedytorzy noszą na sobie sporą odpowiedzialność. Do ich zadań należy ustalenie odpowiedniej trasy dla przewoźnika.

Na siebie biorą również wszelkie dokumentacje związane z magazynowaniem towarów. Zabezpieczenie produktów, przewozu i stosowne papiery niezbędne do odprawy celnej, wszystko leży w ich rękach. Firmy spedycyjne zajmują się też przewozem wielkogabarytowych i niestandardowych przesyłek.

Przewoźnik – jakie są jego zadania?

Na przewoźnikach ciąży przede wszystkim sam przewóz towaru z punktu A do punktu B. Firmy spedycyjne często związane są z firmami transportowymi, mając swoich stałych przewoźników.

Firmy przewozowe mogą zajmować się transportem ludzi, jak i towarów. Przewoźnicy posiadają na wyposażeniu własne samochody i samochody ciężarowe. Możemy wymienić tutaj jeszcze inne rodzaje transportu, tj. morski, kolejowy i powietrzny, jednak przewóz skupia się na transporcie lądowym.

Kierowca TIRa – czym się zajmuje?

Kierowca związany jest ściśle z przewoźnikiem. Firma transportowa może zatrudnić go na umowę o pracę, jednak częstą praktyką jest kontrakt B2B. Oznacza to, że kierowca, pracując dla firmy przewozowej, pozostaje na samozatrudnieniu.

Kierowca samochodu ciężarowego jest odpowiedzialny za bezpieczny przewóz ładunku z miejsca na miejsce. Musi wykonać to w odpowiednim czasie, dbając przy tym o przepisy ruchu drogowego.

Firma przewozowa a firma spedycyjna – różnice

Zasadniczą różnicą pomiędzy spedycją a przewoźnikiem jest zakres obowiązków, choć zdarza się, że firma spedycyjna zajmuje się także transportem lub odwrotnie przewoźnik – spedycją. Na ogół jednak firmy spedycyjne korzystają z usług przewoźników.

Zadaniem spedycji jest przede wszystkim organizacja transportu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przewoźnik odpowiada za sam przewóz, czyli zrealizowanie transportu według wytycznych oraz załadunek i wyładunek towaru.

Przewoźnik a kierowca

Firma przewozowa może funkcjonować niezależnie od spedycji. Posiada swoje samochody lub zatrudnia kierowców, którzy dysponują własnym pojazdem. Na kierowcy, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, spoczywa nieco mniejsza odpowiedzialność niż w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwa przewozowe często decydują się na współpracę z kierowcami na własnej działalności, co ogranicza stale rosnące koszty związane z zatrudnieniem pracownika. W takim wypadku kierowca może ponosić większą odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione w trakcie realizacji usługi transportowej.

Łańcuch dostaw

Firma spedycyjna nie bez powodu mylona jest z firmą przewozową, są to w końcu dwa nieodłączne elementy związane z transportem. Spedytorzy mają do wykonania szereg obowiązków, zanim towar zostanie przekazany przewoźnikowi i wysłany w dalszą podróż.

Firmy spedycyjne często wchodzą we współpracę z więcej niż jednym przewoźnikiem. Jest to więc nierozerwalny łańcuch dostaw, bez którego dzisiaj trudno byłoby się obejść.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki