Wszystko zależy od energii! XIV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

XIV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko dobiegła końca. Konferencja podsumowująca odbyła się 14 września w Jaworzu k/Bielska-Białej.

REKLAMA

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu było, jak każdego roku, przede wszystkim budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie oraz ekologicznie. Organizator Konkursu – Fundacja Świadomi Klimatu – chciał również rozbudzić pasje poznawcze i badawcze młodzieży.

Ambicją Organizatora jest upowszechnianie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną społeczeństwa. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, duży wkład pracy i twórcze pomysły oraz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły członkom Komisji Konkursowej podczas oceny prac. Dziękujemy także wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji konkursu.

Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła laureatów oraz przyznała wyróżnienie i dwie nagrody specjalne.

Komisji Konkursowej przewodniczył:
• Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej
W skład Jury weszli ponadto:
• dr hab. Justyna Zabawa – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• dr hab. Piotr Jeżowski – em. prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
• dr Ewa Kossak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
• dr inż. Andrzej Mroczkowski – Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii
• mgr inż. Marek Tobiacelli –  ekspert ds. efektywności energetycznej

W kategorii młodzieży urodzonej w latach 1999 – 2002 nagrodę otrzymuje:

• Filip Czeredys – student Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Jest on autorem pracy pt. Rozwój jakich technologii może skutecznie wspierać transformację energetyczną?
Sponsorem nagrody jest firma ENERGOPROJEKT KATOWICE SA

W kategorii młodzieży urodzonej w latach 2003 – 2006 laureatami zostali:

I miejsce (ex aequo):
• Szymon Cichoń – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jak widzisz realizację programu „Czyste powietrze“ w gminach/wybranej gminie? Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Agnieszka Żak
• Piotr  Witek – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo a jakie gospodarka? Zgłoszenie indywidualne.

II miejsce (ex aequo):
• Kacper Dąbrowski – Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę
pt. Jakie są skutki postępującego ocieplenia klimatu? Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka
• Maciej Zajdel – Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę pt. Które z technologii OZE mają obecnie w Polsce największy potencjał? Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka

stępującego ocieplenia klimatu? Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka
• Maciej Zajdel – Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę pt. Które z technologii OZE mają obecnie w Polsce największy potencjał? Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka

III miejsce (ex aequo):
• Zuzanna Kołodziej – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo, a jakie gospodarka? Nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Marynowska
• Joanna Golonek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jakie są skutki postępującego ocieplenia klimatu? Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Agnieszka Żak

Sponsorem nagród są POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.

Wyróżnienie:
• Paweł Witek –II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu za pracę pt. Jaka jest rola transportu w ochronie klimatu? Zgłoszenie indywidualne.
Sponsorem nagrody wyróżnienia jest firma Viessmann Sp. z o.o.

Nagrody specjalne:
• Emilia Wypiór  – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu za pracę pt. Które z technologii OZE mają w Polsce największy potencjał? Nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Marynowska
Nagrodę ufundowała firma Viessmann Sp. z o.o.
• Artur Toczek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo, a jakie gospodarka?
Nagrodę ufundowała Fundacja Świadomi Klimatu.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

• Patronat honorowy: Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz Wójt gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz.
• Partnerzy: Viessmann Sp. z o.o., Energoprojekt Katowice SA, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, Stowarzyszenie „Z energią o prawie“
• Patronat medialny: Dla Ciebie TV Jaworzno, tygodnik Co Tydzień, portal społecznościowy www.jaw.pl, dwumiesięcznik Energetyka Cieplna i Zawodowa, portal BiznesAlert.pl, portal kierunekenergetyka.pl, portal Globenergia.pl, portal WysokieNapiecie.pl, tygodnik Głos Nauczycielski, miesięcznik Echo Jaworza
• Sponsor główny: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
• Sponsor: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Artur Stanowski –Prezes Fundacji Świadomi Klimatu
dr Halina Rechul – Koordynatorka projektu

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki