REKLAMA

IV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek “Hej Kolęda, Kolęda” odbędzie się w ATElier Kultury w Jaworznie 1 lutego 2023 roku. Konkurs przeznaczony jest dla solistów i podzielony jest na 4 kategorie wiekowe.

REKLAMA

IV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek “Hej Kolęda, Kolęda” odbędzie się na początku lutego przyszłego roku. Jego celem jest kultywowanie tradycji śpiewania polskich kolęd, a także rozbudzenie w dzieciach i młodzieży zainteresowań wokalno-muzycznych oraz
zachęcenie do wspólnego śpiewania i muzykowania. Jest to także dobra okazja, aby uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty muzyczne i wokalne przed rówieśnikami.

Młodzi soliści wystąpią w czterech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I Dzieci Przedszkolne – 5, 6 latki.
  • Kategoria II Uczniowie Klas I – III Szkół Podstawowych.
  • Kategoria III Uczniowie Klas IV – VIII Szkół Podstawowych.
  • Kategoria IV Uczniowie Szkół Średnich.

Każdy uczestnik konkursu będzie musiał wykonać 2 utwory. Pierwszym utworem będzie obowiązkowa kolęda przypisana do danej kategorii wiekowej. W przypadku kategorii I jest to – „Przybieżeli do Betlejem”, kategorii II – „Wśród nocnej ciszy”, kategorii III – „Do szopy hej pasterze”, kategoria IV – „Nie było miejsca”, a kategorii V – „Mizerna, cicha”. Drugim utworem może być dowolna kolęda lub pastorałka wykonana w języku polskim.

Łączny czas występu jednego uczestnika w kategorii I, II i III nie może przekroczyć
5 minut, natomiast w kategorii IV i V – 6 minut. Zgłoszenia należy przesyłać do 13 stycznia 2023 roku, a wpisowe konkursu wynosi 50 złotych.

Zwycięzców poszczególnych kategorii wyłoni Jury Konkursu, które będzie brało pod uwagę poziom wykonania utworów, dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika oraz ogólny wyraz artystyczny.

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody. Na laureatów I miejsca w kategorii IV i V, jako nagroda, czeka także występ z Orkiestrą Kameralną Archetti na Koncercie Kolęd w grudniu 2023 roku. Planowane jest także wyróżnienie najlepszego akompaniatora.

Wszystko odbędzie się 1 lutego 2023 roku w ATElier Kultury w Jaworznie w budynku mieszczącym się przy ulicy Wiosny Ludów 1, o godzinie 9:00.

Więcej szczegółów oraz regulamin znajdziecie na stronie internetowej ATElier Kultury w Jaworznie.

Źródło: ATElier Kultury

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki