„Sekretem szczęścia jest wolność, a sekretem wolności jest odwaga” – akademia w II LO. Na uroczystości z okazji 11 listopada, przygotowanej przez klasę 1c, szkoła miała przyjemność gościć pana płk Ryszarda Kasprzyka – członka Rady Krajowej LOK Warszawa, wiceprezesa Zarządu Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Katowice, panią mgr inż. Krystynę Sokół  – członka Zarządu Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Katowice, prezesa Zarządu Miejskiego LOK Jaworzno a także pana mgr Wacława Wójcika – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach.

REKLAMA

W II Liceum Ogólnokształcącym działa Szkolne Koło Lokowskie już od 1988 roku. Kołem kierowali nauczyciele: Zbigniew Nowakowski, Maciej Brajer, Dobiesław Derda, Bronisław Pawłowicz, Joanna Chełmecka, Małgorzata Kurnik, Witold Ochman, a obecnie opiekunem koła jest pan Robert Szafrański. Uczniowie zawsze bardzo chętnie brali udział w różnych konkursach i zawodach lokowskich i zdobywali indywidualnie i zespołowo puchary, dyplomy i nagrody. Gratulujemy szkole tak zdolnej młodzieży.

Akademia rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem w temat uroczystości przez pana dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego mgr Witolda Ochmana i pana Ryszarda Kasprzyka. Następnie Pan Dyrektor został udekorowany 2 medalami m.in. „Zasłużony dla LOK”. Szkoła została nagrodzona srebrnym medalem za aktywne działania w ramach krzewienia ducha patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej i w Jaworznie.

Po części oficjalnej rozpoczęła się akademia i głos przejęli uczniowie. W programie artystycznym na akademii znalazły się: scenka dotycząca sondy ulicznej, recytacja oraz taniec. Uczniowie „przygotowujący się do sprawdzianu z historii” przypomnieli najważniejsze wątki historyczne z czasów 123- letniej niewoli naszego państwa, a uzupełniły to krótkie sceny obrazujące poszczególne wydarzenia.

Na klarnecie znane pieśni patriotyczne takie jak „Rota”, „Pierwsza Brygada” czy „Hymn Strzelecki” zagrała Paulina Pawlik. Taniec z flagami zatańczyły: Deborah Donato, Alicja Bazarnicka, Weronika Porzyczka oraz Emilia Czado. Pokaz breakdance zaprezentował Przemysław Sybis. Sondę poprowadziła Deborah Donato, a w mieszkańców Jaworzna wcielili się: Katarzyna Olas, Julian Brzozowski, Julia Miler, Wiktoria Wiercioch oraz Amelia Cygal. Uczniów odegrali: Julia Byrska, Lena Misztal i Amelia Płonka. Całą uroczystość wyreżyserowała i przygotowała wychowawczyni klasy Ic – pani profesor mgr Dorota Liszkowska.

Na zakończenie wszyscy występujący pożegnali się w rytm piosenki „Do przodu Polsko!”, której towarzyszył pokaz breakdance.
Całą uroczystość została przygotowana bardzo profesjonalnie. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości.

Krystyna Sokół, Alicja Bazarnicka

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki