REKLAMA

„Droga ku niepodległej…”
Jak wyglądała sprawa odzyskania niepodległości przez Polskę w Jaworznie? Otóż w czasie I wojny światowej w mieście nie było działań wojennych.

REKLAMA

W Jaworznie nigdy nie brakowało ludzi, którzy oprócz ciężkiej pracy m.in. w kopalniach, elektrowni i in. w sercach mieli sprawy narodowościowe. Już na początku XX wieku powstała organizacja o charakterze patriotycznym – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Młodzież chętnie uczęszczała na proponowane przez TG Sokół zajęcia sportowe. To wśród nich znalazło się 5 ochotników, którzy dołączyli do Legionów Polskich w latach wielkiej wojny. Większość ochotników z Jaworzna służyła w II Brygadzie Legionów Polskich.

Dążenia i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w wymiarze lokalnym można zobaczyć na wystawach prezentowanych co roku przez Muzeum Miasta Jaworzna oraz na stronie naszego Muzeum.
11 listopada 1918 roku, gdy Rada Regencyjna przekazywała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, Jaworzno i Zachodnia Małopolska już tydzień znajdowały się pod władzą Polskiej Komisji Likwidacyjnej i cieszyły się niepodległością. W 1918 roku Jaworzno wraz z byłym zaborem austriackim znalazło się w odrodzonym państwie polskim. W II Rzeczypospolitej należało do województwa krakowskiego.

ZM LOK Jaworzno i Kapituła konkursu EUREKA LOK i POLSKA – JA TO WIEM im. ANNY SOKÓŁ dziękuje nauczycielom z jaworznickich szkół, którzy pomogli przy opracowaniu pytań i odpowiedzi: Justynie Juras, Wierosławie Gawryś, Izabeli Waszak, Grzegorzowi Szwed, Marcinowi Mlostek, Dominikowi Mazgaj, dziękuje Muzeum Miasta Jaworzna za nadzór merytoryczny nad konkursem oraz Elżbiecie Bigas z redakcji Co Tydzień za opracowanie do publikacji tekstów i pytań do konkursu.

A teraz prawidłowe odpowiedzi na pytania:
Zestaw I
Który z wybitnych działaczy politycznych reprezentował orientację prorosyjską?
b. Roman Dmowski

Czego dotyczył akt 5 listopada (1916) na konferencji w Pszczynie?
c. obietnicy utworzenia Królestwa Polskiego

Który z artystów Polaków odegrał wielką rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę?
c. Ignacy Jan Paderewski

Kto 11 listopada 1918 roku został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich?
b. Józef Piłsudski

Kiedy utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej?
a. W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku

Kiedy zostało ustanowione Narodowe Święto Niepodległości?
c. 23 kwietnia 1937 r

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej powstał w nocy z 6 na 7 listopada 1918r. w
c. Lublinie

Powstanie wielkopolskie poprzedził 26 grudnia 1918 roku przyjazd do Poznania:
a. Ignacego Paderewskiego

Dowódcą Armii Polskiej na Zachodzie, tzw. błękitnej armii został mianowany w 1918 roku:
b. Józef Haller

Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego miały miejsce w
c. 26 stycznia 1919 r.

Zestaw II

Dowódcą Armii Polskiej na Zachodzie, tzw. błękitnej armii został mianowany w 1918 roku:
b. Józef Haller

Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego miały miejsce w:
c. 26 stycznia 1919 r.

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej powstał w nocy z 6 na 7 listopada 1918r. w:
c. Lublinie

Powstanie wielkopolskie poprzedził 26 grudnia 1918 roku przyjazd do Poznania:
a. Ignacego Paderewskiego

Który z wybitnych działaczy politycznych reprezentował orientację prorosyjską?
b. Roman Dmowski

Kto 11 listopada 1918 roku został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich?
b. Józef Piłsudski

Kiedy utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej?
a. W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku

Kiedy zostało ustanowione Narodowe Święto Niepodległości?
c. 23 kwietnia 1937 r

Czego dotyczył akt 5 listopada (1916) na konferencji w Pszczynie?
c. obietnicy utworzenia Królestwa Polskiego

Który z artystów Polaków odegrał wielką rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę?
c. Ignacy Jan Paderewski

Zestawy I i II są podobne, powtarzają się pytania i odpowiedzi. To był celowy zabieg, by nikt nie myślał schematycznie a dokładnie przeczytał pytania, pomyślał i podał prawidłowe odpowiedzi.

Takie konkursy quizy na samosprawdzenie się z wiadomości na wskazany temat to wspaniała zabawa w gronie rodzinnym lub mogą posłużyć jako pomoc dydaktyczna w szkołach na lekcjach historii.

Krystyna Sokół

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki