REKLAMA

Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje powołanie na ćwiczenia w 2023 roku nawet 200 tysięcy osób. Dodatkowo MON chce przyjąć do służby zawodowej 17 tysięcy żołnierzy.

REKLAMA

Projekt rozporządzenia w sprawie powołań opublikowano w wykazie prac Rady Ministrów w poniedziałek. Ma zostać przyjęty do końca roku.

W projekcie przewidziano m.in. powołanie 200 tys. osób na ćwiczenia. 38 tysięcy mają stanowić żołnierze rezerwy oraz osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeśli odbyli służbę lub szkolenie wojskowe).

28 580 osób ma trafić na ćwiczenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym w trakcie kształcenia.

Ostatni limit ma dotyczyć osób „które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)”. Ma tutaj chodzić o ochotników niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat, a także osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju oraz osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały.

Dodatkowo na ćwiczenia może zostać powołanych 10 tys. „żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem aktywnej rezerwy lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa”.

źródło: MON

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki