REKLAMA

Co to jest badanie zdolności patentowej?

REKLAMA

Uzyskanie patentu daje wyłączne prawo do posługiwania się wynalazkiem lub czerpania korzyści z innowacyjnego rozwiązania np. poprzez udzielenie licencji. Wcześniej projekt musi przejść wnikliwą analizę, aby sprawdzić, czy spełnia warunki udzielenia ochrony. Na tym właśnie polega badanie zdolności patentowej https://aomb.pl/uslugi/badanie-zdolnosci-patentowej/, które przeprowadza się w celu weryfikacji projektu pod kątem prawno-technicznym. Ocenia się wówczas, czy projekt jest zgodny z kryteriami wymaganymi przez Urząd Patentowy i spełnia ustawowe warunki do objęcia go ochroną własności przemysłowej.

Jak przeprowadza się badanie zdolności patentowej?

Nie każdy innowacyjny pomysł spełnia przesłanki, żeby zostać zakwalifikowany jako wynalazek podlegający prawnej ochronie. Żeby ocenić zasadność zgłoszenia projektu, wykonuje się badanie zdolności patentowej, które obejmuje m.in.:

  • analizę stanu techniki w literaturze patentowej, publikacjach naukowych i innych dokumentach;
  • ustalenie innowacyjności wynalazku i braku dostępności podobnych rozwiązań;
  • zweryfikowanie zgodności wynalazku z wymaganiami dotyczącymi uzyskania monopolu na czerpanie korzyści zarobkowych z projektu.

Badanie zdolności patentowej to nic innego, jak sprawdzenie, czy zgłoszony wynalazek jest nowy i czy podobne rozwiązanie nie jest już wykorzystywane na rynku. Takie badanie nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, co w znacznym stopniu poszerza zakres dokonywanej analizy. Oznacza to, że badany projekt jest weryfikowany pod względem innowacyjności w skali światowej.

Kiedy przeprowadza się badanie zdolności patentowej?

Analizę zdolności patentowej powinno się wykonać jeszcze przed zgłoszeniem wynalazku do urzędu. Można w ten sposób ocenić realne szanse na uzyskanie patentu i uniknąć przy tym niepotrzebnych kosztów. Wynik badania zdolności patentowej może być też sporym ułatwieniem w pozyskaniu inwestora, który pomoże sfinansować wypuszczenie wynalazku na rynek. Wydania opinia uwiarygodni bowiem, że zgłoszone rozwiązanie ma realne szanse na odniesienie sukcesu.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki