REKLAMA
REKLAMA

Rękojmia dewelopera chroni nabywcę w sytuacji, gdy podczas odbioru mieszkania znajdzie w nim albo w częściach wspólnych budynku usterki lub wady utrudniające, a niekiedy nawet uniemożliwiające korzystanie z mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem. Czym dokładnie jest ustawa o rękojmi i za jakie usterki deweloper musi ponosić odpowiedzialność?

Czym jest rękojmia dewelopera?

Rękojmia dewelopera, zgodnie z artykułem 556 Kodeksu Cywilnego, zobowiązuje dewelopera do naprawy wad, które zostały znalezione w mieszkaniu i jest on odpowiedzialny zarówno za wady fizyczne, jak i za wady prawne. Rękojmia jest uchwaloną ustawą, więc jest niezależna od woli klienta i dewelopera, a także treści zapisów umowy sprzedaży. Oznacza to, że deweloper ma po prostu obowiązek naprawy każdej wady. Rękojmia dewelopera to bardzo wygodne i korzystne rozwiązanie z punktu widzenia nabywcy. Dzięki niej klient jest zabezpieczony przed ewentualnymi wadami i usterkami, które mogą pojawić się długo po odbiorze technicznym mieszkania. Jeśli skorzysta się z prawa do rękojmi, można wymagać od dewelopera usunięcia odkrytych usterek i poniesienia za to kosztów, żądać, aby cena mieszkania została obniżona – adekwatnie do wielkości stwierdzonej wady, albo w ostateczności odstąpić od umowy, kiedy wada jest duża i nie pozwala komfortowo mieszkać w nieruchomości.

Za co odpowiada deweloper zgodnie z rękojmią?

Jakie wady nieruchomości są objęte rękojmią dewelopera? Odpowiedzialność sprzedającego za wady mieszkania odnosi się do sytuacji, kiedy mieszkanie:

–  nie nadaje się do celu, w jakim zostało kupione,

– ma usterki,

– nie ma odpowiednich właściwości,

– zostało wydane w stanie niekompletnym.

Nabywcy najczęściej zgłaszają wady związane z balkonami, tarasami, a także klatkami schodowymi, windami, korytarzami, pęknięciami elewacji oraz dachów i wiele innych. Należy pamiętać, że jeśli deweloper poinformował nabywcę wcześniej o występującej wadzie, a mimo to zdecydował się on na zakup nieruchomości, nie będzie on miał prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Ustawa umożliwia zgłaszanie

Czym się różni rękojmia od gwarancji dewelopera?

Jeśli nabywca stwierdzi wadę w nieruchomości, którą kupił od dewelopera, ma dwie drogi możliwości rozwiązania tej sprawy. Mowa o rękojmi i gwarancji. Obydwie formy mają na celu chronić kupującego i pomóc mu w rozwiązaniu napotkanych problemów. Należy jednak pamiętać o tym, że rękojmia różni się od gwarancji. Przede wszystkim jest ona usankcjonowana prawnie, więc daje nabywcy większą pewność, że deweloper wykona wymagane naprawy. Dzięki rękojmi łatwiej jest dochodzić swoich praw zarówno z deweloperem, jak i w sądzie. Gwarancja z kolei zależy od zapisów w podpisanej umowie i samego dewelopera. Nie daje więc pewności, że znalezione usterki zostaną naprawione.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki