REKLAMA

W związku z trwającą przebudową ul. Katowickiej w Jaworznie, 30 stycznia nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu na odcinku wspomnianej ulicy.

REKLAMA

Od 30 stycznia zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu od skrzyżowania z ul. Starowiejską i Emilii Plater do skrzyżowana z ul. Dąbrowską z jednoczesnym zawężeniem strony południowej ww. odcinka dla konieczności utrzymania ruchu komunikacji miejskiej oraz dojazdu do posesji w tym firm zlokalizowanych na zamkniętym odcinku

Wprowadzenie kolejnej już zmiany organizacji ruchu na ul. Katowickiej spowodowane jest pracami przewidzianymi na III etap tej inwestycji, w ramach którego zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego całej ul. Katowickiej. Wody te odprowadzone zostaną poprzez odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika.

Przebudowa ulicy Katowickiej ma się zakończyć w listopadzie 2023 roku.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki