REKLAMA

Ranking liceów i techników Perspektywy 2023 został ogłoszony. 3 licea i 2 technika z Jaworzna zostały do niego zaklasyfikowane.

REKLAMA

W ramach 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, Kapituła przeanalizowała wyniki 1360 liceów ogólnokształcących w Polsce, spośród 2200, i 1185 techników, spośród 1745, które spełniły kryterium wejścia do rankingu i wybrała 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w kraju.

Na liście znalazły się 3 licea ogólnokształcące oraz 2 technika z Jaworzna. Najlepszy wynik w skali wojewódzkiej to 34. miejsce, a w skali całego kraju 356.

Ranking liceów:

W rankingu liceów znalazły się 3 licea z Jaworzna: I LO im. Tadeusza Kościuszki, II LO im. Czesława Miłosza oraz III LO im. Orła Białego.

W klasyfikacji województwa śląskiego najwyższe 34. miejsce zajęło II LO im. Czesława Miłosza ze wskaźnikiem rankingowym wynoszącym 47.65 pkt, 64. pozycję osiągnęło I LO im. Tadeusza Kościuszki z 42.42 pkt, a 101. pozycję zajęło III LO im. Orła Białego z 35.73 pkt.

W skali kraju II LO im. Czesława Miłosza zostało sklasyfikowane na 356. miejscu i jest to zdecydowanie lepsza pozycja niż przed rokiem, gdy liceum z Osiedla Stałego uplasowało się na 614. miejscu, ale nie tak dobra, jak w 2021 i 2020 roku, gdy zajęło odpowiednio 304. miejsce i 252. miejsce.

I LO im. Tadeusza Kościuszki zajmuje 592. miejsce w kraju i jest to poprawa w stosunku do lat ubiegłych, bowiem w 2022 roku zajęło 599. miejsce, w 2021 roku 753. miejsce, a w 2020 roku 764. miejsce.

III LO im. Orła Białego w rankingu głównym zmieściło się w najlepszym 1000 szkół w kraju, zajmując 970. lokatę i jest to najsłabsza pozycja od lat szkoły mieszczącej się na Osiedlu Podłęże. W 2022 roku szkoła zajęła 898. pozycję, w 2021 857. pozycję, a w 2020 993. pozycję.

Są to jedyne jaworznickie licea, które zakwalifikowały się do rankingu. Kapituła oceniała szkoły za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Ranking techników:

W rankingu techników znalazły się dwie szkoły z Jaworzna i obydwie działają w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Są to: Technikum nr 5 oraz Technikum Energetyczne.

W klasyfikacji województwa śląskiego najwyższe zajęło Technikum nr 5, które uplasowało się na pozycji 45. ze wskaźnikiem rankingowym wynoszącym 49.71 pkt. Technikum Energetyczne zajęło 89. pozycję z wynikiem 44.40 pkt.

Technikum nr 5 w skali kraju zajęło 366. miejsce i jest zdecydowany spadek w stosunku do lat ubiegłych, szczególnie w stosunku do 2021 roku, gdy technikum uplasowało się na 64. miejscu. W 2022 roku zajmowało 263. miejsce, a w 2020 roku 228.

Technikum Energetyczne niestety nie zakwalifikowało się do najlepszej 500. Nawet pomimo faktu, że w 2022 roku zajęło 185. miejsce.

Są to jedyne jaworznickie technika, które zostały wzięte pod uwagę przez kapitułę rankingu. Polskie technika były oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Źródło: Perspektywy

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

3 KOMENTARZE

  • 34 miejsce w województwie – szału nie ma, ale tym bardziej konieczne jest zachowanie tej substancji. Oczywiście nie chodzi o mury, tylko o kadrę pedagogiczną. Gdyby nawet dokonano przeniesienia szkoły, czy połączenia jej z inną, to głównym zadaniem UM powinna być taka organizacja, by wiodącą rolę mieli nauczyciele II LO. Niestety, znamy życie. Spodziewamy się, że przeważy jakaś prywata, kadra zostanie rozproszona, a poziom zrównany w dół, oby tylko do I. LO.
   Inną sprawą jest żałosna kondycja techników. Faktem jest, że Jaworzno nie ma mocnej historii w tej dziedzinie, ale pojawiały się jednak jakieś przebłyski. Cóż, jak szybko się pojawiły, tak szybko znikły.

   • Poziom inwestycji w edukację np w technika i edukację zawodową pokazuje jak oceniane są przez UM szanse na powstanie fabryki Izery. Budowie fabryki powinna równolegle towarzyszyć oferta edukacyjna dla lokalnej młodzieży – raczej łatwo przewidzieć ile i jakiej specjalizacji pracowników będzie trzeba.
    Brak jakichkolwiek działań pokazuje że UM wie że tej fabryki nie będzie, albo mają to gdzieś i Izera wykwalifikowanych pracowników będzie podkupywać z fabryki Fiata ew. Gliwic.