Na Pechniku w Jaworznie powstanie nowy skwer

REKLAMA

Na Pechniku przy ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie zostanie zagospodarowany na nowo skwer.

REKLAMA

Skwer znajdujący się przy ulicy Grunwaldzkiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wschodnią na granicy dzielnic Pechnik i Podwale zostanie na nowo zagospodarowany w ramach zadania inwestycyjnego „Program zazielenień śródmiejskich – zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku”.

Obecnie znajdują się tam pozostałości miejskich mebli w postaci kilku betonowych, zdezelowanych ławek i stalowych koszy na śmieci. Rewitalizacja tej przestrzeni ma objąć: demontaż pozostałej istniejącej jeszcze nawierzchni asfaltowej, demontaż zdekompletowanych mebli miejskich, usunięcie roślin martwych i tych będących w złym stanie, nasadzenie nowej zieleni wysokiej i niskiej, budowę ciągów pieszych, budowę oświetlenia parkowego, budowę monitoringu, budowę punktu poboru wody do podlewania roślin oraz montaż małej architektury jak: ławki, kosze, pergole, czy stolik do gry w szachy z siedziskami.

Zaprojektowane zostały także trzy wejścia na skwer od strony ulicy Grunwaldzkiej, a układ komunikacyjny ma odwzorować najczęściej obierane kierunki przez użytkowników skweru.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki