REKLAMA

Poszukiwani są wciąż kandydaci do pracy w policji, jednak proces rekrutacji jest pełen barier. Niemniej jednak, dla tych, którym uda się je pokonać, praca ta oferuje zadowalające wynagrodzenie.

REKLAMA

Polska policja poszukuje osób chętnych do rozpoczęcia kariery w jej szeregach. Obecnie w naszym kraju służy ponad 98,5 tysiąca funkcjonariuszy, jednak liczba ta spada. Część policjantów odchodzi na emerytury, a inni się przebranżawiają. Rynek pracy w XXI wieku jest na tyle szeroki i daje tyle możliwości, że zdecydowanie mniej osób zainteresowanych jest pracą w służbach mundurowych.

Praca jako funkcjonariusz policji kusi jednak szybszą emeryturą i całkiem zadowalającym wynagrodzeniem, które co prawda uzależnione jest od stażu i awansów, ale nawet na początku swojej kariery policyjnej nie jest tak źle, jak się może wydawać.

Pensje policjantów, podobnie jak w pozostałych zawodach, są zdeterminowane przez kilka czynników. W ramach wynagrodzenia, oprócz podstawy, która zależna jest od stopnia, funkcjonariusze mogą liczyć na dodatek za staż, premie funkcyjne, środki na umundurowanie i różne benefity socjalne.

Policjanci zatrudnieni na pierwszym poziomie szeregowania, czyli kursanci, którzy przechodzą podstawowe szkolenie, otrzymują średnio 3539 zł netto z zapewnionym zakwaterowaniem i wyżywieniem. Jeśli policjant nie ukończył jeszcze 26 roku życia, wówczas jego wypłata wynosi 3666 złotych netto.

Po zakończeniu szkolenia policjanci przesuwają się na drugi poziom zaszeregowania i otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4473 złote netto lub 4611 złotych netto w przypadku osób poniżej 26 roku życia. Na stanowisku referenta, jest to trzeci poziom zaszeregowania, średnie wynagrodzenie wynosi 4708 zł netto.

Policjanci pełniący funkcję dzielnicowego lub kontrolera ruchu drogowego znajdują się na czwartym poziomie zaszeregowania i zarabiają średnio 4908 zł netto. Najwięcej osób zatrudnionych jest na piątym poziomie szeregowania, jako detektywi i asystenci, ze średnim wynagrodzeniem 5320 złotych netto. Szósty poziom zaszeregowania to policjanci pełniący stanowiska takie jak dyżurny i specjalista, ze średnim wynagrodzeniem 5887 złotych netto.

W wyniku protestów policjantów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało porozumienie płacowe z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów. Celem jest zachęcenie funkcjonariuszy do pozostania w służbie, zamiast przejścia na emeryturę. Ministerstwo zapewnia także, że od 1 marca 2023 roku nastąpi waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych podległych MSWiA, a funkcjonariusze otrzymają waloryzację w ciągu 10 miesięcy.

Policja szuka więc ludzi i zachęca wcześniejszą emeryturą, po 25 latach, jeżeli ukończyło się 55 lat oraz możliwą ścieżką rozwoju kariery i dobrymi zarobkami.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki