Jaworznicka Izba Gospodarcza spotkała się, aby porozmawiać o sukcesji

REKLAMA

Jaworznicka Izba Gospodarcza rozpoczęła cykl spotkań dla przedsiębiorców z Jaworzna, które pozwolą na jeszcze lepszy rozwój swoich firm. „Skuteczna Sukcesja” to temat ostatniego spotkania.

REKLAMA

W Jaworznickiej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców, na którym poruszany był temat „Skutecznej Sukcesji”. Prelekcje prowadził m.in. radca prawny Piotr Kamiński.

Sukcesja jest naturalnym etapem w cyklu życia firmy, z którym właściciele muszą się zmierzyć w momencie przekazania przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu, dlatego podczas spotkania poruszony został temat tego, jak skutecznie i czy warto zabezpieczyć się na wypadek choroby, wypadku, a nawet śmierci, żeby nie być zdanym na regulacje przepisów prawa, ponieważ nie zawsze one mogą odpowiadać naszym potrzebom i potrzebom naszych bliskich.

Spotkanie rozpoczęło cykl dla przedsiębiorców — mówi Prezes Izby Mateusz Łętowski. Spotkań podczas zbliżającej się wiosny będzie wiele i wszystkie będą miały na celu poszerzenie wiedzy jaworznickich przedsiębiorców na temat lepszego rozwoju swojej firmy, a także tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Temat sukcesji omawiany na ostatnim spotkaniu jest o tyle ważnym tematem, że według statystyk niewielka liczba spadkobierców decyduję się na dalsze prowadzenie rodzinnych firm — dodaje radca prawny Piotr Kamiński. Dlatego nie tylko poszukuje się sposobów na przekonanie spadkobierców do przejęcia firmy, ale także alternatyw jak sprzedaż spółki, wejście wspólnika, likwidacja czy inną formę restrukturyzacji.

Plany na współprace z Jaworznicką Izbą Gospodarczą są bardzo szerokie — mówi Monika Dziobak reprezentująca firmę Pru, która dodaje, że — tego rodzaju spotkania są bardzo ważne, aby przedsiębiorcy mogli uzyskać jeszcze większą edukację finansową.

Nie tylko jednak organizowane będą wydarzenia dla przedsiębiorców, Izba swój wzrok zwraca także w kierunku młodzieży. Planowana jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacja dużej akcji dla młodych mieszkańców Jaworzna w tym absolwentów szkół średnich, tak aby pokazać potencjał jaworznickiego rynku pracy i przedsiębiorców.

Jaworznicka Izba Gospodarcza rozwija przedsiębiorców naszego miasta na różne sposoby. Wiosna bieżącego roku będzie zdecydowanie ambitnym czasem skierowanym na rozwój biznesów w Jaworznie.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki