REKLAMA

Sprowadzenie samochodu z zagranicy wymaga dopełnienia szeregu formalności, które pozwolą jego właścicielowi użytkować pojazd na terenie kraju. Do najważniejszych obowiązków, należy przede wszystkim złożenie w Wydziale Komunikacji dokumentów, przełożonych na język polski. Jak wygląda ich translacja i kto może wykonywać tłumaczenia dokumentów samochodowych? Wyjaśniamy.

Niezbędne dokumenty do rejestracji samochodu z zagranicy

REKLAMA

Chcąc zarejestrować w Polsce samochód sprowadzony z zagranicy należy mieć na uwadze, że liczba dokumentów, jakie trzeba będzie przedłożyć w urzędzie w celu zarejestrowania pojazdu jest większa, niż ma to miejsce w przypadku zakupu pojazdu w Polsce. Ponadto, ich przekład nie może być zwykłą translacją. W przypadku tego typu dokumentacji, konieczne są tłumaczenia przysięgłe. Musi je wykonać osoba do tego upoważniona, dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami. Tłumaczenie papierów samochodowych, muszą najczęściej obejmować takie dokumenty, jak:

  •         Karta pojazdu,
  •         Zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeglądu technicznego,
  •         Tablice rejestracyjne,
  •         Dokument potwierdzający nabycie auta,
  •         Dokument potwierdzający brak konieczności zapłaty akcyzy (dla samochodów sprowadzanych z UE),
  •         Dokument odprawy celnej przywozowej.

Tłumaczenie dokumentów samochodowych w praktyce

Jak wspomnieliśmy wcześniej, przekładem dokumentów samochodowych może zająć się jedynie tłumacz przysięgły. Mają one bowiem moc prawną, w związku z czym ich translację wykonują wyłącznie specjaliści, dysponujący stosownymi kwalifikacjami oraz uprawnieniami. Osoby, którym potrzebne są tłumaczenia przysięgłe po angielsku, mogą udać się w celu ich wykonania do biura tłumaczeń Simple Edu, które cieszy się dużym uznaniem wśród szerokiego grona, zadowolonych z jego usług klientów. Po otrzymaniu oryginały dokumentacji, uprawniony do tego tłumacz wykona jego translację, którą należycie opieczętuje lub podpisze przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Z kompletem tak przygotowanych dokumentów, można będzie udać się do Wydziału Komunikacji w celu zarejestrowania pojazdu.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki