REKLAMA

Badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS pokazały, że prawie 100% respondentów uważa swoje sąsiedztwo za bezpieczne. Innymi słowy, Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju.

REKLAMA

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło, między 11 a 20 kwietnia 2023 roku, badanie dotyczące poziomu bezpieczeństwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, oraz postrzeganego zagrożenia przestępczością. Badanie przeprowadzono na ponad 1000 dorosłych Polaków.

W tym roku aż 96% respondentów stwierdziło, że obszar, w którym mieszkają jak dzielnica, osiedle, czy wieś, jest bezpieczny i spokojny. Jedynie 3% z nich wyraziło przeciwną opinię i jest to o 1 punkt procentowy mniej w porównaniu do poprzedniego roku.

Podobnie jest w kwestii postrzegania naszego kraju. 88% respondentów postrzega Polskę jako bezpieczny kraj, 9% ma odmienne zdanie, a 3% nie ma wyrobionego zdania na ten temat. W porównaniu z rokiem ubiegłym zauważalny jest znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków. Odsetek osób uważających Polskę za bezpieczną zwiększył się o 5 punktów procentowych. Aktualne wyniki są zbliżone do danych z 2017 i 2019 roku, kiedy prawie 90% respondentów postrzegało Polskę jako bezpieczny kraj.

36% badanych wyraża natomiast obawy o możliwość stania się ofiarą przestępstwa, w tym 3% obawia się tego bardzo. 61% nie żywi takich obaw, co jest wzrostem o 3 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku. Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat 83% badanych nie była ofiarą żadnego przestępstwa.

W porównaniu do 2022 roku więcej osób jest przekonanych, że Polska to bezpieczny kraj. Zmniejszyło się odczucie zagrożenia przestępczością wśród badanych, jak również obawy, że ktoś z ich rodziny może paść ofiarą przestępstwa. W drugim roku konfliktu za naszą wschodnią granicą, poczucie bezpieczeństwa Polaków jest bardzo wysokie, przynajmniej jeśli chodzi o wewnętrzne zagrożenia, oraz najbliższe otoczenie.

Źródło: Polska Policja

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki