REKLAMA

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert otrzymał na dzisiejszej sesji rady miejskiej wotum zaufania oraz absolutorium za 2022 rok.

REKLAMA

Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2022 rok, w którym m.in. podsumowano działalność prezydenta w ubiegłym roku. Na podstawie zaprezentowanych wyników, radni zdecydowali o udzieleniu prezydentowi Pawłowi Silbertowi wotum zaufania i absolutorium.

 

W 2022 roku realizowaliśmy rozpoczęte w ubiegłych latach projekty i podejmowaliśmy nowe wyzwania, które miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę, kulturę, edukację i przedsiębiorczość były i są priorytetowe. A wszystko po to, by stworzyć atrakcyjne środowisko do życia, pracy i rozwoju jaworznian – mówi prezydent Paweł Silbert.

 

Kluczowe wyzwania i cele stawiane przed miastem były poddawane stałej analizie w poszukiwaniu perspektyw dalszego rozwoju, nowych szans i możliwości. Cieszę się, że zaangażowanie pracowników naszego samorządu także w minionym roku zaowocowało pozyskaniem dodatkowych środków, które umożliwiają realizację kolejnych projektów dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, modernizacji placówek oświatowych oraz rewitalizacji zasobów komunalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok

Raport o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2022 rok

 

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki