sobota, 20 kwietnia, 2024

Zadłużamy Jaworzno. Gmina wyemituje obligacje na 40 mln zł. Spłacimy to w 2038 roku

Strona głównaBiznesZadłużamy Jaworzno. Gmina wyemituje obligacje na 40 mln zł. Spłacimy to w...

Zadłużamy Jaworzno. Gmina wyemituje obligacje na 40 mln zł. Spłacimy to w 2038 roku

- Advertisement -

Gmina Jaworzno planuje finansować z emisji obligacji komunalnych o wartości 40.000.000,00 zł różne zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Decyzja o emisji obligacji została podjęta ze względu na potrzebę finansowania inwestycji miejskich, które mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania miasta i wygospodarowanie dodatkowych dochodów w przyszłości.

Zarządcy miasta starali się przekonać radnych co do emisji obligacji. Jak podawała skarbnik miasta Dorota Kuczera, miasto pozyskało z zewnątrz na inwestycje, które będą mogły zostać sfinansowane ze sprzedanych obligacji, blisko 113 mln zł. Skarbnik przekonywała radnych do podjęcia ryzyka celem realizacji zadań. Kuczera dodawała, że za kilka lat te same zadania mogą kosztować znacznie więcej.

W podobnym tonie wypowiadał się Paweł Silbert. Zachęcał do „rozsądnego ryzyka”, przekonując, że próba ograniczania wydatków w czasach kryzysu nie ma sensu i jest na dłuższą metę nieopłacalna.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2023 rok wynoszą 59.136.279,02 zł, z czego 43.432.780,02 zł pochodzi z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki majątkowe planowane na 2023 rok wynoszą 135.168.502,88 zł, obejmując wydatki jednoroczne (22.057.260,86 zł) oraz wydatki realizowane w cyklu wieloletnim (113.111.242,02 zł).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok zostanie sfinansowany przy użyciu różnych źródeł, w tym emisji obligacji komunalnych (58.000.000,00 zł, w tym nowa emisja obligacji w kwocie 40.000.000,00 zł oraz emisja obligacji przesunięta z roku poprzedniego w kwocie 20.000.000,00 zł). Inne źródła finansowania obejmują przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, przychody z wolnych środków oraz przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat.

Jak jednak zapewnia skarbnik miasta, Jaworzno nie ma problemów z płynnością.

Czy to dobrze, że miasto się zadłuża? Jak twierdzi prezydent Silbert, zła zacznie się wtedy, gdy nie będzie środków na pokrycie zobowiązań. Silbert zapewnił również, że budżet z obligacjami został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

– Inwestowanie tylko z kapitału własnego jest błędem – przekonywał prezydent.

Ostatni rok Silberta i zadłużanie, aby mieszkańcom żyło się lepiej!

Pieniądze z emisji obligacji komunalnych zostaną wydane na różne zadania inwestycyjne, w tym:

 1. Jaworznicki Budżet Obywatelski: 2.581.400,00 zł
 2. Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz dotacje w ramach Programu ograniczania niskiej emisji: 1.700.524,70 zł
 3. Dotacje dla ogrodów działkowych: 520.000,00 zł
 4. Przebudowa i modernizacja dróg w mieście: 3.010.000,00 zł
 5. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy: 4.400.000,00 zł
 6. Zakup serwerów, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych: 555.236,00 zł
 7. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa Narodowa: 150.000,00 zł
 8. Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP: 200.000,00 zł
 9. Inwestycje w placówkach oświatowych: 1.750.799,00 zł
 10. Nakłady na szpital: 3.000.000,00 zł, w tym na modernizację placówki, przebudowę Oddziału Kardiologii i rozbudowę Bloku Operacyjnego
 11. Wydatki na dokumentację projektową związaną z poprawą efektywności energetycznej i budowy instalacji OZE w budynkach instytucji kultury i Urzędu Miejskiego: 1.800.000,00 zł
 12. Wydatki na dokumentację projektową związaną z kompleksowym uzbrojeniem terenów pod inwestycje (Jaworznicki Obszar Gospodarczy): 1.500.000,00 zł, mające na celu niwelowanie negatywnych skutków przemian gospodarczych, pozyskanie inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy.

Warto zauważyć, że niektóre z tych inwestycji mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój infrastruktury miejskiej, modernizację placówek oświatowych i medycznych oraz stworzenie nowych miejsc pracy, aby wspierać rozwój gospodarczy miasta.

Obligacje spłacą następcy Silberta

Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu miasta w okresie prognozy.

• w roku 2030 – 1.000.000,00 zł,
• w roku 2031 – 1.500.000,00 zł,
• w roku 2032 – 1.500.000,00 zł,
• w roku 2033 – 1.500.000,00 zł,
• w roku 2034 – 1.500.000,00 zł,
• w roku 2035 – 11.000.000,00 zł,
• w roku 2036 – 11.000.000,00 zł,
• w roku 2037 – 5.500.000,00 zł,
• w roku 2038 – 5.500.000,00 zł.

Jak przyznała skarbnik miasta, koszt obsługi wyemitowanych obligacji wyniósłby łącznie 39 mln zł. Przekonywała jednak, że przy korzystnym Wiborze koszty obsługi mogą być niższe.

Ostatecznie uchwała została przegłosowana 14 głosami za, 1 przeciw. 6 radnych wstrzymało się od głosu.

[vc_facebook]

“Śliski cwaniak” – komik Karol Modzelewski nabija się z prezydenta Pawła Silberta

 

- Advertisment -

Sądowa epopeja Sebastian Kusia. Wyrok coraz bliżej. Może zapaść 24. kwietnia

Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie od prawie 5 lat trwa proces Sebastiana Kusia, podejrzanego o przyjmowanie łapówek, kiedy to pracował na stanowisku naczelnika biura...

Piątkowe pikniki cieszyły się sporym zainteresowaniem

Pomimo chłodu, aż dwa pikniki odbyły się w tym samym czasie w Jaworznie. Jeden zorganizowany jako „Dzień ziemi” pod płaszczką, drugi piknik na Osiedlu...

Fabryka hejtu na finale kampanii. Przekroczono granice kultury

Kampania wyborcza w Jaworznie weszła w decydującą fazę. Kandydaci na urząd prezydenta dwoją się i troją, żeby przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. Ich działania...