REKLAMA

Dlaczego pokój jest potrzebny na świecie? II Miejski Konkurs Plastyczny pt.”Sami chcemy budować i kształtować pokój na świecie” organizowany przez LOK Jaworzno i Klub Przyjaciół Książek Anny Sokół

REKLAMA

Na podstawie przeprowadzonych badań przez Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) wynika, że światowy rynek broni wciąż rośnie. Do największych dostawców uzbrojenia należy Rosja, Niemcy, Chiny, USA i Francja, zaś niezmiennym liderem są Stany Zjednoczone. Cóż, niektóre państwa mimo proklamowania pokoju, wyznają zasadę: „Kto pragnie pokoju, musi się gotować na wojnę”.

Bezpieczeństwo państwa, jego obywateli, naszych dzieci i młodzieży to rzecz nadrzędna na świecie. Zdajemy sobie sprawę, że działając każdego dnia solidarnie na rzecz trwałego pokoju, możemy przezwyciężyć stojące przed nami problemy. W obliczu zbliżających się wyborów, czy my dorośli umiemy porozumieć się ze sobą, normalnie rozmawiać, nie kłócić się i nie obrażać wzajemnie? Bo przecież po wyborach musimy żyć wspólnie, pracować i działać na rzecz wspólnego dobra. Czy nasze zachowania są godne szacunku, czy możemy być wzorem dla dzieci i młodzieży?

Potrzebujemy pokoju na świecie, aby opracowywać ratujące życie szczepionki i leczenie rzadkich chorób. Potrzebujemy pokoju, aby odbudować systemy społeczne i życie, które są niszczone przez kataklizmy na świecie. Potrzebujemy pokoju, aby zmniejszyć nierówności społeczne i ekonomiczne. Potrzebujemy pokoju, aby odnowić wzajemne zaufanie – oraz wiarę w fakty i naukę. Potrzebny nam jest pokój, by „pogodzić się” z naturą – aby uzdrowić naszą planetę.

Pokój nie może być tylko „snem”. Powinniśmy iść wszyscy ścieżką pokoju, jakby od tego zależało całe nasze życie. Bo cały czas chodzi o nasze „życie” i życie naszych dzieci i wnuków. Pamiętajmy o tym!

Dla uczczenia tak ważnego dla wszystkich ludzi święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Pokoju, Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju z Kołem LOK Jaworzno i Klubem Przyjaciół Książek Ani Sokół postanowił zorganizować miejski konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i mieszkańców naszego miasta.

Pierwszy konkurs jest dedykowany dzieciom od pierwszej do czwartej klasy szkół podstawowych. Dzieci mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w formie rysunku formatu A4 dowolną techniką na temat „Sami chcemy budować i kształtować pokój na świecie”.

Drugi konkurs dla młodszej młodzieży (z klas V do VIII) polega na wykonaniu plakatu formatu A3 dowolną techniką na temat „Sami chcemy budować i kształtować pokój na świecie”.

Trzeci konkurs dla młodzieży szkół średnich i dorosłych polega na wykonaniu zdjęcia lub pracy w dowolnym komputerowym programie graficznym i dostarczenie grafiki wydrukowanej na papierze formatu A5 na temat „Działania na rzecz pokoju w Jaworznie”.

Prace należy podpisać nazwiskiem i imieniem (w przypadku uczniów – podać nazwę szkoły i jej numer, klasę, zgodę na opublikowanie pracy z danymi ucznia) oraz kontakt do autora lub rodziców autora.

Prace należy dostarczyć do Redakcji gazety Co Tydzień do dn.21.09.2023 do godz.16.00.

Krystyna Sokół prezes ZM LOK Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki