wtorek, 5 grudnia, 2023

MGSM w Jaworznie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu dachu oraz ocieplenia stropodachu

Strona głównaPopularneMGSM w Jaworznie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu dachu oraz ocieplenia...

MGSM w Jaworznie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu dachu oraz ocieplenia stropodachu

- Advertisement -

OGŁOSZENIE

MGSM w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie

remontu dachu oraz ocieplenia stropodachu budynku przy ul. Piekarskiej 18C.

Oferta powinna zawierać dokumenty zgodne z założeniami przetargowymi.

Bezpłatne materiały do przetargu do odbioru w Sp-ni pok nr 7 w godzinach od 9-13 od poniedziałku do piątku.

Oferty w przetargu nieograniczonym winny być składane przez Wykonawców w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ przetarg na remont dachu oraz ocieplenie stropodachu budynku przy ul. Piekarskiej 18C” oraz winny zawierać dokumenty ujęte w założeniach przetargowych.

Koperty powinny być zaklejone, w miejscach sklejania kopert opieczętowane przez Oferenta w 3 miejscach i na pieczęci podpisane przez Oferenta.

Wybór Wykonawców nastąpi na podstawie złożonych ofert.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 10, w terminie do 13.10.2023r do godz.13.00.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data doręczenia.

Oferty złożone po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Granitowa 4

43-600 Jaworzno

TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

17.10.2023r godz. 9.00

ZAMAWIAJĄCEMU PRZYSŁUGUJE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej oferty oraz unieważnienia przetargu , bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia posiedzenia komisji przetargowej.

Osoba do kontaktu – Wiesława Chlipała tel. 660 460 336

UWAGA: W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA

PRZEPISY USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Sporządzono: 19.09.2023r

- Advertisment -

MIKOŁAJ Z WYPIEKAMI W GALERII GALENA! SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM I WARSZTATY PIECZENIA PIERNIKÓW

Ho, ho ho!  W najbliższą środę, 6 grudnia Galerię Galena odwiedzi Święty Mikołaj! W godz. 14:00-19:00 na gości galerii czekać będzie mnóstwo atrakcji: Wyjątkowe spotkanie ze Świętym Mikołajem i...

Zawyły syreny. Policjanci oddali hołd kolegom

Policjanci w Jaworznie oddali hołd kolegom. Policjantki i Policjanci, pracownicy Policji, zaprzyjaźnione służby, wspierający Policję, którym na sercu leży porządek i bezpieczeństwo. W pędzącym pełnym...

IV edycja Strażackiej Paczki

Ruszyła kolejna, już IV edycja Strażackiej Paczki. Strażacy z OSP Osiedle Stałe zorganizowali zbiórkę charytatywną dla potrzebujących rodzin z Jaworzna. Tegoroczna edycja Strażackiej Paczki ruszyła...