Miasto sprzedaje działki budowlane przy ul. Jesionowej

0

Miasto Jaworzno oferuje na sprzedaż działki budowlane, które znajdują się przy ul. Jesionowej.

Przetarg dotyczy siedmiu działek:

  1. działka nr 6106 o powierzchni 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  2. działka nr 6107 o powierzchni 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  3. działka nr 6108 o powierzchni 680 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  4. działka nr 6109 o powierzchni 695 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  5. działka nr 6110 o powierzchni 671 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m² ,
  6. działka nr 6111 o powierzchni 595 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  7. działka nr 6112 o powierzchni 585 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m².

Działki to nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Grabowej i ul. Jesionowej w Jaworznie. Działki o kształtach regularnych, pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Przez działki nr 6111, 6112, 6113, narożnik dz. nr 6110 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowo budowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone w rejonie ulicy Jesionowej o nawierzchni asfaltobetonowej,

Ceny wywoławcze oraz wadia za nieruchomości:
1) dz. nr 6106 o pow. 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 157.380,00 zł, wadium: 23.600,00 zł,
2) dz. nr 6107 o pow. 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 157.380,00 zł, wadium: 23.700,00 zł,
3) dz. nr 6108 o pow. 680 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 168.650,00 zł, wadium: 25.300,00 zł,
4) dz. nr 6109 o pow. 695 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 171.980,00 zł, wadium: 25.800,00 zł,
5) dz. nr 6110 o pow. 671 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 152.780,00 zł, wadium: 22.900,00 zł,
6) dz. nr 6111 o pow. 595 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 137.600,00 zł, wadium: 20.600,00 zł,
7) dz. nr 6112 o pow. 585 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 135.530,00 zł. wadium: 20.300,00 zł.

Przetargi odbędą się 24 stycznia 2024 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00. Wadium należy wpłacić do 17 stycznia 2024 r.

źródło: UM Jaworzno

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki