sobota, 20 kwietnia, 2024

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie

Strona głównaŻycie miastaOdprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie

- Advertisement -

W dniu 8 lutego 2024 roku w Sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca działania jaworznickiej Policji w 2023 roku. W odprawie wziął udział Komendant Miejski Policji w Jaworznie inspektor doktor Piotr Uwijała, przedstawiciele lokalnych władz, prokuratury oraz służb współpracujących z Policją.

Oficjalna część odprawy rocznej rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Jaworznie insp. dr Piotrowi Uwijale przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Jaworznie podkom. Artura Zalewskiego. Następnie Komendant Miejski Policji w Jaworznie przywitał wszystkich zebranych gości i podziękował za przybycie, a wśród nich byli:

  • Prezydent Miasta Jaworzna – Pan Paweł Silbert,
  • Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna – Pan Łukasz Kolarczyk,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie – Pan Tadeusz Kaczmarek,
  • Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie – Pan Zbigniew Piątek,
  • Przedstawiciel Prokuratora Rejonowego w Jaworznie – Pan Prokurator Przemysław Słoma – Małachowski,
  • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie – Pan st. bryg. Patrycjusz Fudała,
  • Komendant Straży Miejskiej w Jaworznie – Pan Artur Zięba,
  • Kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie,
  • Koordynatorzy Zespołów Służby Cywilnej,
  • Przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.

Komendant Miejski Policji w Jaworznie inspektor Piotr Uwijała, omówił efekty służby, uzyskane w 2023 roku. W formie pokazu multimedialnego przedstawił strukturę organizacyjną jaworznickiej Policji oraz podsumował stan bezpieczeństwa za ubiegły rok. Omówił wyniki pracy oraz poziom realizacji zamierzeń, zadań i priorytetów, które ocenił na bardzo wysokim poziomie w stosunku do lat poprzednich, podkreślając, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed jaworznicką Policją, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.

Według większości parametrów miniony rok był dla miasta okresem zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności jaworznickiej Policji. Oprócz podania podsumowujących wyników, m.in. zwiększonej liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, sprawców przestępstw, osób poszukiwanych listami gończymi, szef jaworznickiej Policji wspomniał także o niewymiernym czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta, jakim były podejmowane działania prewencyjne i profilaktyczne. Komendant Miejski zaznaczył, że w ubiegłym roku jaworznicka drogówka zwiększyła swoją skuteczność pod względem bezpieczeństwa na drogach. Działania policjantów skupione były na zwiększeniu aktywności w zakresie reagowania na wykroczenia szczególnie uciążliwe dla mieszkańców miasta. Jaworznicki garnizon może pochwalić się najwyższą skutecznością na tle innych jednostek województwa śląskiego, w zakresie uzyskanej wykrywalności ogólnej oraz wykrywalności z zakresu przestępstw gospodarczych. Wysoką wykrywalność jaworznicka Policja osiągnęła również w zwalczaniu przestępstw kradzieży pojazdów (wykrywalność – 37,5 %). Wzrost wykrywalności odnotowano także w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w 7 kategoriach – najbardziej uciążliwych dla mieszkańców miasta (m.in. kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia). Jako sukces jaworznickich policjantów wskazano również to, że w 2023 roku kryminalni zabezpieczyli blisko 8 kg narkotyków.

Szef jaworznickiego garnizonu podziękował przedstawicielom samorządu lokalnego za przychylny stosunek do Policji oraz okazane wsparcie i codzienną współpracę, w dążeniu do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. Podziękowania złożył również przedstawicielowi Prokuratora Rejonowego w Jaworznie za stałą, codzienną konstruktywną współpracę z prokuraturą, którą jaworzniccy policjanci cenią bardzo wysoko. Komendant podziękowania skierował także do komendantów pozostałych służb oraz do Naczelnia Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworznie Pana Zbigniewa Piątka za stałe, codzienne współdziałanie i wzajemne wspieranie się w czasie służby.

Do wyników i efektów pracy jaworznickich policjantów, ustosunkował się Prezydent Miasta Jaworzna, który w swoim przemówieniu bardzo dobrze ocenił pracę jaworznickich policjantów, zwracając uwagę na aktywny i niezwykle ważny udział Policji w codziennym życiu lokalnego społeczeństwa. Prezydent złożył mundurowym podziękowania za zaangażowanie i trud, jaki wkładają w codzienną służbę, dzięki czemu w Jaworznie jest bezpiecznie. Podziękowania policjantom w imieniu wszystkich jaworznickich radnych złożył także Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Pan Tadeusz Kaczmarek.

Podsumowując przebieg odprawy rocznej, Komendant Miejski Policji w Jaworznie podziękował jaworznickim policjantom za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie zadań. Inspektor podkreślił, że osiągnięte w zeszłym roku wyniki przez jaworznicki garnizon są powodem do dużej satysfakcji i dumy. Komendant podziękował także władzom miasta za wsparcie we współfinansowaniu dodatkowych służb na terenie Jaworzna, materiałów do profilaktyki i promocji oraz zakupu nowych policyjnych radiowozów.

- Advertisment -

Sądowa epopeja Sebastian Kusia. Wyrok coraz bliżej. Może zapaść 24. kwietnia

Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie od prawie 5 lat trwa proces Sebastiana Kusia, podejrzanego o przyjmowanie łapówek, kiedy to pracował na stanowisku naczelnika biura...

Piątkowe pikniki cieszyły się sporym zainteresowaniem

Pomimo chłodu, aż dwa pikniki odbyły się w tym samym czasie w Jaworznie. Jeden zorganizowany jako „Dzień ziemi” pod płaszczką, drugi piknik na Osiedlu...

Fabryka hejtu na finale kampanii. Przekroczono granice kultury

Kampania wyborcza w Jaworznie weszła w decydującą fazę. Kandydaci na urząd prezydenta dwoją się i troją, żeby przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. Ich działania...