Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

czyli co robimy aby twoje dane osobowe były u nas bezpieczne.
Na początek podstawowe informacje:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo GM sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. św. Barbary 7,
406-600 Jaworzno, określanym dalej jako Wydawnictwo
KRS: 0000046719 , NIP: 6321001880, REGON: 272353325,
adres email:biuro@ct.jaworzno.pl,
strona internetowa: www.jaw.pl

Jaki jest cel Polityki Prywatności?

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez nas (Wydawnictwo) w zakresie ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem serwisów Wydawnictwa takich jak: www.ct.jaworzno.pl, www.mysnet.pl, www.jaw.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Ciebie do wykonywania czynności, takich jak zapisanie się na newsletter, przeglądanie zawartości portalu i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższymi działaniami w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług Wydawnictwa. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej rozporządzeniem.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów Wydawnictwa takich jak: www.ct.jaworzno.pl, www.mysnet.pl, www.jaw.pl , w tym korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Klikając w linki zamieszczone na serwisach Wydawnictwa możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Wydawnictwo i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą. Procesy przetwarzania na tych stronach/ serwisach, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

Dane gromadzone przez stronę WWW:

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Wydawnictwa lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych użytkowników). Wydawnictwo jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony www.ct.jaworzno.pl), adres URL żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje, nazwa domeny, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Wydawnictwa lub usług podmiotów zewnętrznych.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

Dane uzyskane w serwisach Wydawnictwa za pomocą plików cookies i im podobnych technologii są przetwarzane w poszczególnych celach na podstawie odpowiednich przesłankach prawnych:

 1. abyś mógł skorzystać z naszych serwisów informacyjnych, przykładowo www.ct.jaworzno.pl, www.mysnet.pl, www.jaw.pl,
 2. rejestracji i obsługi Twojego konta w naszych serwisach,
 3. w celu udzielenia odpowiedzi,
 4. w celach prowadzenia działań marketingu własnego Wydawnictwa i innych podmiotów współpracujących z Wydawnictwem,
 5. na potrzeby badań analitycznych w celach marketingowych, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronach,
 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług,
 7. w celu dochodzenia praw i roszczeń,
 8. realizacja zamówionego ogłoszenia,
 9. rozliczenie płatności.

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora czyli Wydawnictwa (art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia) polegający na dopasowaniu treści i reklam, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, udostępnianie treści gromadzonych w serwisach, udzielania odpowiedzi, poprawy funkcjonalności serwisów Wydawnictwa, obsługi zarejestrowanych kont internetowych, ochronie naszych praw.

Ponadto w zakresie realizacji zamówionego ogłoszenia podstawą jest zawarta umowa lub działania do niej prowadzące (art. 6 ust. 1 lit. b) a w zakresie rozliczeń finansowych podstawą przetwarzania danych jest obowiązek ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.

Komu mogą lub będą ujawniane Twoje dane osobowe.

 1. Twoje dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Wydawnictwo (tzn. pracownikom Wydawnictwa i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz Wydawnictwa w ramach wymienionego celu).

 2. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 3. Dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie Wydawnictwa i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usług takim jak: banki i operatorzy płatności (w zakresie realizacji płatności i rozliczeń), firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane.

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jakie przysługują Tobie prawa.

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych.

 2. Prawo żądania ich sprostowania.

 3. Prawo żądania ich usunięcia.

 4. Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 5. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z naszych serwisów internetowych i świadczonych usług.

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania.

Nie, Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania, według art. 22 rozporządzenia.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Wydawnictwo dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Wydawnictwem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Wydawnictwo wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zmiana postanowień

W razie konieczności Wydawnictwo może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo na stronach serwisów Wydawnictwa.

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą adresu e-mail portal@jaw.pl, wpisując stosowny temat korespondencji: Polityka Prywatności.