Wydawnictwo GM sp. z o.o.

Od 1995 roku działa jako spółka z organiczną odpowiedzialnością, wcześniej, bo od roku 1991 funkcjonowało w formie spółki jawnej.

Spółka zarejestrowana jest pod numerem RHB 11544 w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS: 0000046719.

REGON: 272353325, NIP: 6321001880

Adres siedziby Spółki:

Wydawnictwo GM sp. z o.o.

ul. św. Barbary 7

43-600 Jaworzno

Wydawnictwo prowadzi następujące działalności:

  • Wydaje lokalną gazetę „Co Tydzień” na terenie Jaworzna,
  • Wydaje lokalną gazetę „Co Tydzień” na terenie Mysłowic, Imielina i Chełmu Śląskiego,
  • Wydaje jaworznicki portal społecznościowy www.jaw.pl,
  • Wydaje mysłowicki portal społecznościowy www.ctmyslowice.pl,
  • Jest nadawcą telewizji lokalnej dlaCiebie.tv,
  • Jest producentem filmów wideo,
  • Jest producentem filmów 3D VR,
  • Jest wykonawcą zdjęć 3D VR,

Prowadzi inne pomniejsze działalności.

Prezesem Zarządu jest Mirosława Matysik

Samoistną Prokurę sprawują:

  • Grażyna Haska
  • Franciszek Matysik