Pierwsza część cyklu audycji dotyczy jednego z ciekawszych przykładów rewitalizacji, która miała miejsce na terenie starego kamieniołomu należącego niegdyś do Cementowni Szczakowa w Jaworznie.

REKLAMA

Cykl audycji „Poznać, pokochać i dowiedzieć się jak chronić” ma na celu propagowanie działań proekologicznych na terenie całego Śląska. Celem programu jest również upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju oraz informowanie o źródłach i systemach finansowania ochrony środowiska. Kilkanaście filmów zostanie poświęconych na przedstawienie jednych z ciekawszych miejsc na Śląsku, które zostały poddane rewitalizacji. Przykłady dobrych praktyk mają pokazać w jaki sposób zdegradowane przez ciężki przemysł zakątki śląskie potrafiły się na nowo obudzić do życia.

WFOS

Publikacja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.