Ochrona prywatności

Dla autorów portalu jaw.pl niezwykle istotna jest kwestia ochrony Państwa danych osobowych. W związku z tym, w poniższym dokumencie zostały przedstawione zasady polityki prywatności portalu jaw.pl dotyczące gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych powierzonych nam przez użytkowników. Prosimy aby wszystkie osoby, które powierzyły swoje dane osobowe jaw.pl zapoznały się z tymi postanowieniami.

Jakie informacje gromadzimy?

jaw.pl gromadzi przede wszystkim dane zawarte w dziennikach systemowych (są to informacje, jakie przekazuje komputer użytkownika, takie jak np. adres IP, na podstawie którego można ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez jaw.pl w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscach, z których najczęściej następuje połączenie).
jaw.pl stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookie to niewielka informacja zapisywana przez serwer w pliku na komputerze użytkownika. Serwer może odczytać cookie przy ponownym łączeniu się z komputerem użytkownika. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisów jaw.pl przez użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług jaw.pl jaw.pl gromadzi również dane o użytkownikach pochodzące z wypełnienia różnego rodzaju ankiet, które umieszczane są na stronach jaw.pl. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu jaw.pl odbywa się zgodnie z polskim prawem czyli z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883.
jaw.pl udostępnia serwisy (np. ogłoszenia, forum), w których wprowadzane przez użytkownika opinie, komentarze itp. stają się publicznie dostępne. Użytkownik może wypowiadać się w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji. jaw.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały pozyskane dzięki działalności związanej z prowadzeniem portalu. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do zawartości portalu (np. zmiany, promocje, nowości, konkursy), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.), a także oferty reklamowe partnerów portalu wysyłanie zawsze z konta pocztowego reklama@jaw.pl. Dane osobowe mogą zostać także przekazane odpowiednim organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.

Warto pamiętać:

Po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link „wyloguj”. Nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta. Nigdy nie zwracamy się do Użytkowników o udostępnienie nam loginu lub hasła. W sieci jest wiele osób które mogą chcieć uzyskać od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom.

Każdy Użytkownik portalu jaw.pl, który powierzył nam swoje dane osobowe, ma możliwość wglądu w te dane, a także dokonania wszelkich modyfikacji tych danych. Użytkownik może również całkowicie usnąć swoje dane

W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W serwisie nie znajdziesz także pornografii, treści nieetycznych czy uznawanych za niemoralne.

Ponieważ portal jaw.pl ze swego założenia jest portalem informacyjnym, na jego podstronach użytkownicy mogą znaleźć wiele linków prowadzących bezpośrednio do innych stron internetowych. Jednak jaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności tych stron.

Prawa autorskie

jaw.pl oferując Użytkownikom dostęp do informacji, materiałów, publikacji, zdjęć i prezentacji rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Portal jaw.pl zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, dokumenty, rysunki, a przyjęty w serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony własności intelektualnej (praw autorskich).
Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w portalu jaw.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Informacje zamieszczone na stronie jaw.pl są własnością tylko prawowitych autorów, a właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu jaw.pl.

Wszystkie teksty, wypowiedzi, dokumenty, rysunki i fotografie w tym serwisie objęte są prawami autorskimi ich autorów. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie. W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli. Służą jedynie w serwisie w celach informacyjnych.

W przypadku gdy jakakolwiek osoba odwiedzająca portal jaw.pl czuje się urażona zamieszczonymi komentarzami i ogłoszeniami na stronach naszego portalu może zgłosić się do Nas z prośbą o ich usunięcie. Zależy nam na kulturalnej wypowiedzi i komentarzach które nie ubliżają żadnej osobie, a niosą ze sobą tylko konstruktywną krytykę. W przypadku takich próśb prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem reklama@jaw.pl