Barbórka 2020: Wywiad z prezesem TAURON Wydobycie

Rozmowa z Tomaszem Cudnym, prezesem zarządu TAURON Wydobycie.

REKLAMA

 

Jak będą wyglądały tegoroczne obchody barbórkowe?

W trzech zakładach górniczych Taurona Wydobycie od marca funkcjonują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. Stawiamy na szeroką profilaktykę i ta taktyka przynosi dobre efekty. Tym wymogom zatem podporządkowana została również tegoroczna Barbórka.
Nie odbędzie się tradycyjna akademia barbórkowa, a odznaczenia zostaną przekazane w bezpiecznej formule w przyszłym roku.

Rząd pracuje nad strategią dla górnictwa. Czy te rozwiązania obejmą również Tauron Wydobycie?

Uczestniczymy w koordynowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych pracach nad przygotowaniem modelu funkcjonowania sektora górniczego i związanej z nim umowy społecznej. Przez ostatnie tygodnie w spółce pracowały trzy zespoły robocze i wnioski z ich prac zostały przekazane stronie rządowej. Jestem przekonany, że nasze trzy zakłady górnicze zostaną objęte wszystkimi rozwiązaniami pomocowymi dla branży, które zostaną wypracowane i wdrożone przez rząd.

Jednocześnie przez cały czas realizujemy działania naprawcze, które mają zapewnić rentowność wydobycia, którego poziom dostosowujemy do zapotrzebowania spółek energetycznych w perspektywie następnych lat.

Jaka jest dziś sytuacja Spółki?

Potencjał Spółki to między innymi posiadanie największych zasobów węgla energetycznego
i węgla o najniższej zawartości chloru w Polsce. Naszym atutem jest to, że już dzisiaj produkujemy paliwo o niskiej zawartości chloru, które jest niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych, takich jak nowy blok 910 megawatów w Jaworznie.

W efekcie zrealizowanych do tej pory działań naprawczych, w trudnym otoczeniu rynkowym czasu pandemii poprawiliśmy rok do roku wynik EBITDA o blisko 230 milionów złotych. Wzrosła także produkcja węgla handlowego. Jednocześnie podejmujemy działania w zakresie poprawy efektywności kosztowej. Weryfikujemy zakresy robót wykonywanych przez firmy usługowe oraz optymalizujemy zużycie materiałów i energii. Dzięki tym działaniom ograniczamy koszty, co nie jest łatwe, bo nadal obserwujemy wzrost cen, szczególnie w obszarze usług specjalistycznych. Całości tych działań towarzyszy jednocześnie obniżenie zatrudnienia. Tylko w tym roku zmniejszyło się ono o ponad 300 osób.

Czego będzie Pan życzył pracownikom w górnicze święto?

Barbórka to przede wszystkim dobry czas na podziękowanie górnikom za podejmowany przez nich każdego dnia trud pracy, a także za ich fachowość, wytrwałość i zaangażowanie.
W tym roku takie właśnie podziękowania, jak i życzenia bezpiecznej pracy i zdrowia będę, wraz z całym zarządem Tauron Wydobycie, składał naszym Pracownikom. Nie odbędzie się to jednak na tradycyjnej akademii, lecz w przekazie online.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki