Od marca mieszkańcy Jaworzna zapłacą więcej za odbiór odpadów. Wzrost cen za odpady segregowane wyniesie 10 zł – z 22 zł do 32 zł od osoby.

REKLAMA

Wzrośnie również opłata za odbiór odpadów niesegregowanych – z 44 do 128 zł od osoby – przewidzianej w ustawie czterokrotności ceny za odbiór śmieci segregowanych.

Nowe stawki obowiązują od 1 marca – pierwszą opłatę, po zmianie stawki będzie trzeba zatem uiścić do 22 kwietnia 2021 r.

Utrzymane zostaną ulgi dla osób, które korzystają z Karty Dużej Rodziny (4 zł od osoby) oraz deklarujących posiadanie posiadanie kompostownika (2,5 zł od osoby).

Jak tłumaczy Urząd Miejski w Jaworznie, wyższe opłaty za odbiór śmieci są wynikiem wzrostu kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami – odbioru, transportu, zbiórki, odzyskiwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu. Urząd wyszczególnia tutaj „opłatę za korzystanie ze środowiska” (opłatę za każdą tonę składowanych pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetworzenia odpadów) – wzrost z 74,26 zł w 2017 roku do 276,21 zł w 2021 roku – oraz wzrost cen za odbiór odpadów w zakładach przetwarzających.

Jako że w Jaworznie w dalszym wiele osób nie segreguje odpadów, lub robi to w sposób niepoprawny, urząd zapowiada kontrole stanowisk kontenerowych zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz weryfikację deklaracji złożonych przez mieszkańców  – ma to na celu uniknięcie nałożenia na gminę kary za niewypełnienie wskaźników segregacji odpadów.

2 KOMENTARZE