Powraca temat przebudowy węzła Byczyna łączącego autostradę A4 Katowice-Kraków z drogą krajową 79. Poprzednie wersje projektu zostały przez Jaworzno odrzucone jako niekorzystne dla miasta.

REKLAMA

Przypomnijmy, że gmina kilkukrotnie odmówiła zaakceptowania planów rozbudowy węzła Byczyna, przedstawione przez Stalexport rozwiązania uznając za niezadowalające i niekorzystne dla miasta. Sprzeciw Jaworzna budziły m.in. wywłaszczanie właścicieli działek, znajdujących się na terenie planowanej przebudowy, niedostateczna czy nawet zerowa ochrona mieszkańców pobliskich domów przed hałasem czy też niemożliwość połączenia północnej obwodnicy Chrzanowa z DK79.

Kolejne wersje projektu zostały odrzucane też przez protesty mieszkańców Chrzanowa czy też decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która stwierdziła, że w proponowanym miejscu znajdują się chronione owady. 

Teraz temat rozbudowy węzła Byczyna powraca. Wkrótce – po uzyskaniu odpowiedzi na temat dalszych planów co do projektu od rzecznika Stalexportu – na portalu jaw.pl pojawi się reportaż o stanie inwestycji.

 

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki